Jubileumjaar Statenzaal muzikaal afgesloten

LEEUWARDEN – Vrijdagavond 25 maart is de slotavond van het jubileumjaar van de provinciale Statenzaal in Leeuwarden. Dan geeft het Fries Symfonie Orkest samen met troubadour Adri de Boer, twee licht klassieke concerten. Ze treden die avond op in de Statenzaal voor zorgpersoneel dat tijdens de coronapandemie in de frontlinie heeft gestaan.

Met de concerten wil de commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok de zorgverleners bedanken voor de moed en flexibiliteit waarmee ze tijdens de pandemie hun werk hebben uitgevoerd.

De commissaris van de Koning: “Afgelopen periode zijn velen op indringende manier in aanraking gekomen met de gevolgen van het coronavirus. Er is ook door velen bijgedragen aan het verlichten van de sociale en maatschappelijke gevolgen daarvan. Daarom wil ik als blijk van dank het jubileumjaar op deze manier muzikaal afsluiten.”

Jubileumactiviteiten

Ruim een jaar geleden onthulde de commissaris van de Koning, tijdens de opening van het jubileumjaar, twee nieuwe glas-in-loodramen.

In de twaalf glas-in-loodramen die de Statenzaal rijk is, zijn de wapens van diverse Friese gemeenten te zien. Vlieland en Terschelling ontbraken echter omdat de twee Waddeneilanden pas in 1942 bij Fryslân werden gevoegd.

Van de oproep aan verenigingen om tijdens het jubileumjaar een keer te vergaderen in de Statenzaal, is flink gebruik gemaakt. Hoogtepunt was de huwelijksvoltrekking door de commissaris van de Koning. Dichter van Fryslân, Sigrid Kingma heeft ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan een gedicht geschreven over de zaal.

De Steateseal 

Fiif fearnsiuwen lyn bouden knappe hollen

in plak om te skûljen foar ús rjochten

betonfêste bankjes mei bioskoopstuollen

fermiljoenen flier noch al frijfochten. 

Dat de filtere strielen dyn tinzen fertinje

lit de seal net beskiedener lonkje

yn it hûs der’t wy demokrasy tizich tsjinje

pompeus mei ús eale âldfaars pronkje. 

It wulft draait fan grytmannen yn kursyf

âldstavere siswizen en sechjes

se siere de muorren en balken massyf

gjin plak hjir foar útflecht en ferlechjes. 

Fiif fearnsiuwen letter stiet iepen dy doar

sadat wy meisizze kinne fan dingen

lêze ús dieden en dwaan foar mekoar

it skiednisboek tebinnen te bringen. 

‘Iendracht makket macht’ sizze wy mar sa

steateleden kenne elk harren plak

de nije deugden sjogge derop ta

it wurk fan stimmen is hjir ûnderdak.

lees hier over de opening van het jubileumjaar en bekijk het Amelander glas-in-loodraam

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *