Jubileumjaar Statenzaal muzikaal afgesloten

Geplaatst op: 23 maart 2022 - Categorie: Alles & Algemeen

Statenzaal Fryslân - Foto Provincie Fryslân

LEEUWARDEN - Vrijdagavond 25 maart is de slotavond van het jubileumjaar van de provinciale Statenzaal in Leeuwarden. Dan geeft het Fries Symfonie Orkest samen met troubadour Adri de Boer, twee licht klassieke concerten. Ze treden die avond op in de Statenzaal voor zorgpersoneel dat tijdens de coronapandemie in de frontlinie heeft gestaan.

Met de concerten wil de commissaris van de Koning, drs. A.A.M. Brok de zorgverleners bedanken voor de moed en flexibiliteit waarmee ze tijdens de pandemie hun werk hebben uitgevoerd.
De commissaris van de Koning: “Afgelopen periode zijn velen op indringende manier in aanraking gekomen met de gevolgen van het coronavirus. Er is ook door velen bijgedragen aan het verlichten van de sociale en maatschappelijke gevolgen daarvan. Daarom wil ik als blijk van dank het jubileumjaar op deze manier muzikaal afsluiten.”

Jubileumactiviteiten
Ruim een jaar geleden onthulde de commissaris van de Koning, tijdens de opening van het jubileumjaar, twee nieuwe glas-in-loodramen.
In de twaalf glas-in-loodramen die de Statenzaal rijk is, zijn de wapens van diverse Friese gemeenten te zien. Vlieland en Terschelling ontbraken echter omdat de twee Waddeneilanden pas in 1942 bij Fryslân werden gevoegd.

Van de oproep aan verenigingen om tijdens het jubileumjaar een keer te vergaderen in de Statenzaal, is flink gebruik gemaakt. Hoogtepunt was de huwelijksvoltrekking door de commissaris van de Koning. Dichter van Fryslân, Sigrid Kingma heeft ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan een gedicht geschreven over de zaal.

De Steateseal 

Fiif fearnsiuwen lyn bouden knappe hollen
in plak om te skûljen foar ús rjochten
betonfêste bankjes mei bioskoopstuollen
fermiljoenen flier noch al frijfochten. 

Dat de filtere strielen dyn tinzen fertinje
lit de seal net beskiedener lonkje
yn it hûs der’t wy demokrasy tizich tsjinje
pompeus mei ús eale âldfaars pronkje. 

It wulft draait fan grytmannen yn kursyf
âldstavere siswizen en sechjes
se siere de muorren en balken massyf
gjin plak hjir foar útflecht en ferlechjes. 

Fiif fearnsiuwen letter stiet iepen dy doar
sadat wy meisizze kinne fan dingen
lêze ús dieden en dwaan foar mekoar
it skiednisboek tebinnen te bringen. 

‘Iendracht makket macht’ sizze wy mar sa
steateleden kenne elk harren plak
de nije deugden sjogge derop ta
it wurk fan stimmen is hjir ûnderdak.

lees hier over de opening van het jubileumjaar en bekijk het Amelander glas-in-loodraam

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?