Joske Kluvers nieuw hoofd communicatie It Fryske Gea

BEETSTERZWAAG – Per 7 oktober is Joske Kluvers benoemd als hoofd communicatie en lid van het managementteam bij It Fryske Gea, de natuurbeschermingsorganisatie in Fryslân. Ze neemt deze functie over van Theun Wiersma. Hij werd in maart lid van Provinciale Staten van Fryslân en draagt daarom een deel van zijn functie over.

Joske Kluvers woont al jaren in het Groningse Garnwerd, maar groeide op in Raerd. De Fries-om-útens kijkt uit naar de start bij It Fryske Gea: “De natoer en it lânskip fan Fryslân bliuwe altyd yn myn hert. It Fryske Gea lyket my, mei har belutsen leden, frijwilliggers en meiwurkers, in prachtige organisaasje om foar te wurkjen. Ik haw der in soad sin oan!" Joske Kluvers werkte eerder onder meer als bestuursadviseur voor de provincie Groningen en als persvoorlichter van het Martini Ziekenhuis.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *