Jonkers van KwadrantGroep vertrekt op 1 oktober

DRACHTEN – Met ingang van 1 oktober 2017 vertrekt Roelof Jonkers als voorzitter Raad van Bestuur van de KwadrantGroep. Jonkers kwam 1 juni 2011 naar de KwadrantGroep om de verregaande samenwerking tussen enkele zorgorganisaties verder te brengen en de KwadrantGroep als zorgconcern op te bouwen.

Partner in ouderenzorg

De afgelopen zes jaar heeft Jonkers zich ingezet om de KwadrantGroep om te vormen tot een bestendige en toonaangevende partner in de Friese ouderenzorg en vernieuwing in te voeren in het vormen van ketenzorg, in nauwe samenhang met andere organisaties. Onder zijn leiding hebben De Friese Wouden en Palet hun stevige positie in de Friese zorg weten te behouden en uit te bouwen.

Door de verkoop van bedrijven binnen het zorgconcern als ISIS Kraamzorg, HMC, Dantuma en Lammert de Vries Hulpmiddelen, werd de focus sterker gelegd op de zorgverlening aan ouderen.

Ook heeft Jonkers zich ingezet voor de doorstart van het failliete Pasana Ouderenzorg (nu Elkander). Een uiting van geloof in de missie van de KwadrantGroep om de zorg dichtbij mensen beschikbaar te houden, ook waar dit een uitdaging is zoals op het platteland en de Waddeneilanden.

Sociale benadering

Jonkers nam tevens het initiatief tot het starten van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie in Friesland, waarmee de KwadrantGroep voorloper is in onderzoek naar dementie. Hij koos ervoor om de sociale benadering breder te hanteren voor de wijze waarop zorg wordt verleend binnen alle zorgbedrijven van de groep. In plaats van te kijken naar wat een persoon niet meer kan, is de sociale benadering gericht op het in stand houden wat hij of zij belangrijk vindt en het versterken van de eigen regie.

Opvolging

De Raad van Toezicht van de KwadrantGroep neemt op korte termijn de werving van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur ter hand, in afstemming met de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *