Joekel van kelder mag vanwege overgangsrecht

BALLUM – Hoe bestaat het dat er enorme kelders onder recreatiewoningen gegraven mogen worden, met een enorme grondbemaling? Foto’s van meters diepe kelders en duinen van afgegraven grond op een belendend terrein circuleren op social media. Tijdens de raadsvergadering worden er vragen over gesteld.

“Het valt ons op dat er steeds meer en diepere kelders onder vooral recreatiewoningen worden gerealiseerd,” zegt raadslid Jeroen de Jong in de raadscommissievergadering van 3 mei. Hij zet vooral vraagtekens bij de bemaling. “Ameland drijft op een zoetwaterbel waar we zuinig op dienen te zijn. Negatieve effecten bij bemaling vallen niet uit te sluiten voor omringende bebouwing en begroeiing. En niet te vergeten het lozen van schoon zoetwater uit de waterbel.” Die negatieve effecten van bemaling moeten we voorkomen, zegt De Jong.

Hoe komt zo’n vergunning tot stand? Dat vraagt het raadslid aan het college. Wethouder Theo Faber legt uit dat kelders met een diepte van 6,5 meter vergund worden op basis van oud beleid. “Wat we nu zien kan niet meer,” zegt ook Faber over de enorme kelder die momenteel onder een nog te bouwen recreatiewoning in de duinen tussen Nes en Buren wordt gegraven. Kelders in het geheel verbieden is niet mogelijk, zegt Faber nog. Dat kost de gemeente teveel planschade. De gemeente kan er wel paal en perk aan stellen. En dat is wat de gemeente nu doet, maar sommigen maken gebruik van het overgangsrecht (het overgangsrecht regelt hoe nieuwe regels zich verhouden tot de bestaande). In het nieuwe bestemmingsplan mag er niet dieper worden gegraven dan 3,5 meter. Faber verbaast zich over de aanvragen die worden ingediend. Sommigen willen het liefst verschillende woonlagen onder het maaiveld, maar dat staat Ameland niet toe.

 

U las dit bericht naar aanleiding van de vergadering van de Amelander gemeenteraad gratis. U kunt uw waardering laten blijken door een kleine bijdrage te storten. Klik op de Doneer button of zie hier voor meer informatie.
Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *