Jaarvergadering Dorpsbelang Hollum 2018

HOLLUM – Dorpbelang Hollum nodigt leden en belangstellenden uit voor de Algemene Ledenvergadering, te houden op dinsdag 13 februari 2018, aanvang 20:30 uur, in De Griffel te Hollum.

Agenda

 1. Opening.
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 februari 2017.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Verslag penningmeester.
 6. Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid.
 7. Aftredend is de heer Cornelis Smit.
 8. Verslag bespreking met Burgemeester en Wethouders en andere vergaderingen en bijeenkomsten.
 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Douwe Barf en Timo IJnsen.

  Tegenkandidaten kunnen worden opgegeven tot een half uur voor de vergadering.
 10. Pauze.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Jaarverslag, financieel verslag en notulen 2017 liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor diegenen die eerder de beschikking willen hebben over deze stukken bestaat de mogelijkheid deze op te vragen via de site www.hollum.info onder de kop dorpsbelang Hollum.

Met behulp van het Dorpsbelang worden vele activiteiten georganiseerd, zoals de Koningsdag met spelletjes, de intocht van Sint Nicolaas, de braderieën en de kermis.

U kunt dit werk steunen door lid te worden voor € 3,= per jaar.

Voor echtparen/samenwonenden bedraagt de contributie € 4,30 per jaar.

U kunt dit bedrag eenmalig overmaken op bankrekeningnummer NL21 RABO 030.20.07.431, t.n.v. Dorpsbelang Hollum. Daarna wordt de contributie jaarlijks automatisch van uw rekening afgeschreven.

Na afloop zal Johan Kiewiet namens Amelander Energie Coöperatie een uitleg geven over een project met zonnepanelen waarbij het mogelijk is om panelen te kopen zonder deze zelf op je eigen huis te hebben.

⇒ lees hier meer over Hollum

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *