Jaarvergadering Dorpsbelang Hollum 2017

HOLLUM – Dorpsbelang Hollum nodigt leden en aankomende leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 februari 2017. De vergadering begint om 20:30 uur in Herberg De Zwaan te Hollum.

Agenda

 1. Opening.
 2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 9 februari 2016
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag van de kascommissie, benoeming nieuw commissielid
  • Aftredend is de heer Jelte Smit
 7. Verslag bespreking met Burgemeester en Wethouders en andere vergaderingen en bijeenkomsten.
 8. Bestuursverkiezing:
  • aftredend en herkiesbaar: Astrid de Boer-Boersma en Martin Thomassen. Tegenkandidaten kunnen worden opgegeven tot een half uur voor de vergadering.
 9. Pauze
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Alle stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor diegenen die eerder de beschikking willen hebben over de stukken bestaat de mogelijkheid deze op te vragen via de site www.hollum.info onder de kop dorpsbelang Hollum.

Na afloop geeft Staatsbosbeheer een korte uitleg over het voornemen om dorpsbewoners en hun ideeën bij hun werk te betrekken. Daarna geeft de gemeente een presentatie over Ondernemende Duurzame Dorpen en de rol van de Amelander Dorpsbelangen in de energietransitie.

Dorpsbelang Hollum

Met behulp van het Dorpsbelang worden vele activiteiten georganiseerd, zoals de Koningsdag met spelletjes, de intocht van Sint Nicolaas, de braderieën en de kermis.

U kunt dit werk steunen door lid te worden voor € 3,= per jaar.

Voor echtparen/ samenwonenden bedraagt de contributie € 4,30 per jaar.

U kunt dit bedrag eenmalig overmaken op bankrekeningnummer NL21 RABO 030.20.07.431, t.n.v. Dorpsbelang Hollum. Daarna wordt de contributie jaarlijks automatisch van uw rekening afgeschreven.

⇒ lees hier meer over Hollum

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *