Jaarlijkse inspectie waterkeringen Wetterskip Fryslân van start

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân is gestart met de jaarlijkse inspectie van de regionale waterkeringen in Fryslân en in het Groninger Westerkwartier. De rayonbeheerders van het waterschap controleren in januari en februari te voet en met een digitale kaart (iPad) in de hand 3.200 kilometer regionale keringen in het beheergebied. Zij kijken of er keringen beschadigd zijn en of de bewoners en/of grondeigenaren de keringen goed hebben onderhouden.

Wetterskip Fryslân controleert alle regionale keringen langs de Friese boezem. De boezem is het stelsel van met elkaar in open verbinding staande meren, vaarten, kanalen en sloten in het beheergebied van het waterschap.

Voorkomen wateroverlast

De inspectie wordt uitgevoerd, omdat Wetterskip Fryslân wateroverlast in Fryslân en het Groninger Westerkwartier zoveel mogelijk wil voorkomen. Daarvoor is het belangrijk dat de waterkeringen langs de Friese boezem stevig blijven en het water goed kunnen keren. De medewerkers letten er tijdens de schouw op of de kaden goed zijn onderhouden. Bijvoorbeeld of ze vrij zijn van afval, voorwerpen, materialen en beplanting en een goede kwaliteit grasmat hebben.

Meer informatie over de kadeschouw staat op www.wetterskipfryslan.nl/kadeschouw.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *