It Fryske Gea start speciale crowdfunding-actie om de weidevogel te redden

BEETSTERZWAAG – Het aantal weidevogels neemt al tientallen jaren dramatisch af. De stand staat op een historisch dieptepunt. Om daar iets tegen te doen start It Fryske Gea een speciale crowdfunding-actie. De vereniging voor natuurbescherming in Fryslân roept iedereen op om geld te geven zodat er grond kan worden aangekocht om meer geschikte leefgebieden voor de weidevogels te maken.

Van oorsprong is de weidevogel de bewoner van het Friese boerenland. Maar daar is steeds minder plek voor de grutto, de kievit en de scholekster. Het veranderen naar een meer natuurvriendelijke vorm van de landbouw is een optie. Maar dit gaat volgens Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, veel te langzaam om de weidevogels te redden in hun voortbestaan. “We kunnen het ons niet voorstellen dat de weidevogel er binnenkort niet meer is. Maar dit doembeeld lijkt wel werkelijkheid te worden. Als we niets doen, dan is het voortbestaan van de weidevogels écht in gevaar. Wij vinden dit ontoelaatbaar. De weidevogel hoort bij Fryslân en dus is het tijd voor actie!”

Oplossing

Een oplossing is het creëren van meer gebieden geschikt voor weidevogels. “It Fryske Gea heeft de afgelopen jaren met positief resultaat grond gekocht in de Warkumerbinnenwaard en de Heanmar. Het aantal broedparen van de kievit, grutto, scholekster, veldleeuwerik en de tureluur gaat in deze natuurgebieden omhoog. Een overduidelijk signaal dat deze aanpak werkt en vooral voortgezet moet worden. Daarom willen we nog véél meer grond aankopen om meer voor weidevogels geschikte leefgebieden te maken”, aldus De Vries.

Crowdfunding-actie

Grond aankopen kost veel geld. Meer dan de vereniging jaarlijks zelf kan opbrengen. Daarom is It Fryske Gea een speciale crowdfunding-actie begonnen. Alle leden, maar ook alle andere inwoners van Fryslân worden opgeroepen de vereniging te steunen met een gift. Het ledenmagazine dat deze week verschijnt bevat daartoe een oproep en ook is een speciale landingspagina gemaakt: met meer informatie over deze speciale actie en de stand van de weidevogels in Fryslân: www.itfryskegea.nl/red-de-weidevogel

De Vries is ervan overtuigd dat we met elkaar het verschil kunnen maken. “Moeten onze kinderen straks de weidevogels missen? Nee, we moeten ons nu maximaal inzetten zodat bijvoorbeeld een vogel als de kievit over twintig jaar ook nog in het Friese landschap zichtbaar is.”

It Fryske Gea beheert onder meer Oost-Ameland.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *