It Fryske Gea samen met Landschapsbeheer

BEETSTERZWAAG – It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland gaan intensief samenwerken. Dit werd vandaag gezamenlijk bekend gemaakt door mr. Arjen van der Meer, voorzitter van de natuurbeschermingsvereniging en ir. Lodewijk Zwierstra, voorzitter van de landschapsbeheerorganisatie. Zij zetten deze ambitie kracht bij door het ondertekenen van een intentieverklaring in het bijzijn van mr. Johannes Kramer, gedeputeerde voor o.a. landelijk gebied en plattelandsbeleid, die het initiatief een warm hart toedraagt: “Beide groene organisaties versterken elkaar en vullen elkaar in Fryslân goed aan. Samenwerking is goed voor de kwaliteit en continuïteit van het Friese natuur- en landschapsbeheer.”

Met de ondertekening bevestigen de beide Friese organisaties de intentie om tot een intensieve, niet vrijblijvende vorm van samenwerking te komen. De overwegingen hiertoe zijn volgens beide partijen verklaarbaar en ingegeven door de actualiteit. Samen betekenen de organisaties meer voor natuur en landschap, maar zijn ze ook beter zichtbaar en bereikbaar voor zowel burgers, toeristen als overheden en maatschappelijke organisaties. Bovendien kunnen ze  profiteren van elkaars expertise en contacten en kan er hierdoor breder en efficiënter gewerkt worden. Belangrijk is ook dat de twee organisaties gezamenlijk het gezicht en de belangenbehartiger van het Friese landschap willen zijn en zich daarbij richten op een groot draagvlak onder de Friese bevolking. Gezocht wordt naar de meest geschikte vorm van samenwerking waarbij eventueel samengaan niet wordt uitgesloten.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *