It Fryske Gea en windmolens

BEETSTERZWAAG – It Fryske Gea wil als de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en als beheerder van ruim 20.000 hectare natuurterrein haar standpunt over windenergie actualiseren. Daarom wordt vandaag naar ruim zesduizend leden van de vereniging online een enquête over windmolens verstuurd.

In 2013 is een energieakkoord gesloten tussen de overheid en enkele tientallen maatschappelijke organisaties over zowel energiebesparing als nieuwe energiebronnen. Vertaald naar windenergie is de doelstelling om het huidig opgesteld vermogen in Nederland op land van ongeveer 2.000 megawatt (MW) te laten komen tot 6.000 MW in 2020. Voor de provincie Fryslân betekent dit concreet 530 MW (circa 220.000 huishoudens) op te stellen windenergie.

>>> lees hier meer over It Fryske Gea en de Windmolens

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *