Is er nog ruimte voor geluk in Fryslân?

Over deze vraag spraken dinsdag (19 maart) ruim 270 professionals uit de toerisme- en recreatiesector tijdens het Frysk Toerisme Kongres, de grootste jaarlijkse bijeenkomst van de gastvrijheidssector in Fryslân. 

“Toerisme en recreatie lijken onder te sneeuwen in de grote landelijk en provinciale vraagstukken omtrent de ruimtelijke ordening en dat terwijl de behoefte aan vrije tijd en een gezonde werk-privébalans steeds groter wordt,” aldus Martin Cnossen, directeur Merk Fryslân, “terwijl wij juist van mening zijn dat onze sector een verbindende schakel kan zijn bij de vraagstukken waar sectoren als landbouw en natuur mee spelen.” 

Deze middag werd besproken hoe we de ruimte in Fryslân duurzaam in kunnen richten rekening houdend met de leefbaarheid van onze prachtige provincie. Daarbij werd gesproken met afgevaardigden uit onder andere de landbouw, natuur, overheid en gastvrijheid. 

Gedeputeerde Friso Douwstra nam samen met Sieger Dijkstra, voorzitter VNO-NCW Noord en Minke Molenaar, directeur van Firda het manifest De Friese Code in ontvangst van de werkgroep Slimme Groei. Deze denktank heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag hoe toerisme & recreatie kunnen groeien rekening houdend met de ecologie, economie en het welzijn van de Friezen. De Friese Code biedt een leidraad bij vraagstukken over de ontwikkeling binnen deze sector. 

Vervolgens namen een aantal ondernemers de aanwezigen mee in inspirerende voorbeelden waar al gehandeld is op basis van deze principes. De boeiende werksessies werden opgevolgd door de afsluiting ‘Geluk, wat een gedoe’ door Kemp & Stek. Op de vraag of er ruimte voor geluk in Fryslân aanwezig is, vonden de aanwezigen een bevestigend antwoord. “We hebben vandaag gezien dat onze sector slim wil groeien, niet door onze sector voorop te stellen, maar juist door toerisme en recreatie als middel te gebruiken om sectoren met elkaar te verbinden. Zo lang we samen de schouders eronder zetten, komen we heel ver”, aldus Martin Cnossen “Vandaag zijn er mooie, nieuwe initiatieven tot stand gekomen. Nu moeten we doorpakken.” 

Foto (C): Visit Frieslad – Lucas Kemper

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 626

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *