Irma Marinus stapt uit PvdA

HOLLUM – PvdA raadslid Irma Marinus is vandaag uit de PvdA Ameland gestapt. Ze blijft wel gemeentebestuurder en gaat als partijloos raadslid verder. Irma is teleurgesteld in haar vertrouwelingen en is ook nog niet klaar met coalitiepartner AmelandEén.

“Ik wil niet in een coalitie verder waar wantrouwen heerst,” zegt Marinus. Het lek in de achterban en het feit dat Tonnie Overdiep daarom opstapte, maakte de keus van Marinus duidelijk. Zo wil ze niet onder de vlag van de PvdA werken. “Met zo’n achterban wil ik niet verder.” Van collegepartner AmelandEén kreeg Marinus nog een boodschap dat als ze zich niet kan vinden in het coalitieakkoord, ze haar conclusie moet trekken.

Irma Marinus stuurde de volgende verklaring:

“Twee weken geleden heb ik binnen de PvdA Ameland aangegeven dat ik als raadslid van de PvdA Ameland teleurgesteld ben en me niet meer thuis voelde in de huidige coalitie met Ameland1. Dit werd veroorzaakt door inhoudelijke zaken, en het verschil in bedrijven van politiek. Gevoelsmatig, vanuit het hart versus een zakelijke, juridisch en technische benadering en het in mijn ogen niet kunnen zijn wie we altijd zijn geweest en waar we voor staan: een rode club die staat voor een goed gemeentelijk sociaal beleid en daarbij opkomend voor de smallere beurs in alle geledingen van politieke besluiten.

Het afgelopen jaar vond ik als raadslid dat we te vaak water bij de wijn hebben moeten doen en dat er te weinig van ons eigen sociale gezicht te zien is geweest. Als Partij hebben we dit afgelopen week donderdag opgepakt en hebben we gekeken hoe we één en ander konden veranderen zodanig dat de PvdA Ameland zich weer meer kon gaan profileren en haar rode sociale geluid kon laten horen en dit geluid in daden kon gaan omzetten. Ik had die donderdag het idee dat we met een andere inzet binnen de coalitie er wel uit zouden komen.

Echter, de beraadslaging op die bewuste donderdag en mailcorrespondentie binnen onze groep is tussentijds door iemand binnen onze eigen geledingen gelekt naar de pers, met als gevolg dat Tonnie Overdiep zondag per direct het voorzitterschap van de partij heeft neergelegd en uit de hele Amelander politiek als zodanig is gestapt, in verband met deze interne vertrouwenscrisis. Vertrouwen is één van de pijlers waarop je als groep moet kunnen bouwen en als dat wordt geschonden moet je je eigen conclusies trekken.

Naar mijn mening kun je als partij en raadslid niet meer volwaardig functioneren binnen een coalitie als je van binnenuit beschadigd bent. Dan moet je eerst je eigen sores aanpakken en orde op zaken stellen als partij en buiten de coalitie. Dit was een deel van de PvdA achterban niet met mij eens. Als raadslid resten dan nog twee mogelijkheden, je zetel opgeven of als zelfstandig raadslid zonder partij doorgaan.

Ik heb naar beste kunnen met hart en ziel het PvdA Ameland standpunt 10 jaar verdedigd en uitgedragen en me altijd volledig ingezet. De politiek zonder slag of stoot te verlaten doe ik dan ook niet.

Voor mij is er als raadslid nu nog één optie gezien de reacties van de PvdA werkgroep leden op de gebeurtenissen van de afgelopen tijd en dat is dat ik als partijloos en onafhankelijk raadslid deze raadsperiode zal uitzitten.

De komende twee jaar zal ik dan ook het rode sociale geluid vanuit een andere positie blijven laten horen, want dat is nu eenmaal wie ik ben, maar dan zonder de PvdA Ameland."

De stap van Marinus heeft gevolgen voor de coalitie van AmelandEén en PvdA. Wat die gevolgen zijn kan griffier Jacqueline Metz nog niet zeggen. Er zijn verschillende opties en daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *