Inzet KNRM groeit

IJMUIDEN – De KNRM maakt de jaarcijfers van 2008 bekend. Over het geheel is vaker de hulp van de KNRM ingeroepen. Op Ameland was het in 2008 iets rustiger dan in 2007.

Dankzij de inzet van 1.100 professionele vrijwilligers is in 2008 1.922 keer uitgevaren en zijn er 3.259 mensen geholpen. De samenwerking met andere hulpdiensten is verder geïntensiveerd en de KNRM sluit samen met de Kustwacht convenanten af met 16 veiligheidregio’s. De inkomsten uit fondsenwerving zijn gestegen met ruim 17% en de waarde van het vermogen is met ruim 20% gedaald. Er zijn twee nieuwe reddingstations ingericht, Dordrecht en Hansweert.

De wens tot een behouden vaart richt de KNRM vooral aan de professionele vrijwilligers aan boord van de reddingboten. Dankzij de inzet van deze vrijwilligers vaart de reddingboot uit, altijd! In 2008 is de KNRM in totaal 1.922 keer uitgevaren, 127 keer vaker dan in 2007. Het aantal mensen dat geholpen werd bleef nagenoeg gelijk. Steeds vaker worden reddingen en hulpverleningen van de KNRM uitgevoerd in multidisciplinaire samenwerking met andere hulpdiensten.

De totale inkomsten uit fondsenwerving in 2008 bedragen bijna 10 miljoen euro. Deze stijging van ruim 17% komt voornamelijk door de toename aan giften. Ondanks de waardedaling van het vermogen, wordt de lange termijn rendementsdoelstelling van 6% nog steeds gerealiseerd. De KNRM ontvangt geen subsidies van de overheid. Om de totale exploitatie te dekken wordt jaarlijks geld onttrokken aan het vermogen. Over de afgelopen vijf jaar heeft de KNRM 35 miljoen euro uit het eigen vermogen aan het reddingwerk besteed.

KNRM heeft twee nieuwe stations ingericht, Dordrecht en Hansweert. Dordrecht is inmiddels operationeel en Hansweert zal dat medio 2009 zijn. Hiermee is de dekking van een sluitend netwerk van reddingstations op de ruime binnenwateren een feit. Deze uitbreiding is een uitvloeisel van het rapport ‘Redden in het zicht van de haven’. Dit rapport beschrijft de prestatienormen voor Search and Rescue door de KNRM op de ruime binnenwateren.

De Anna Margartetha voer in 2008 94 keer uit voor een hulpverlenende actie. Dat is 19 keer minder dan het jaar daarvoor. Vanuit de Ballumer Bocht werden 12 reddende acties uitgevoerd, 4 minder dan in 2007. De reddingsboot Maria Hofker van Nes ging 9 keer uit voor een redding, één keer minder dan in 2007.

Bron: KNRM

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *