Interregproject: Waddeneilanden zelfvoorzienend

LEEUWARDEN – De provincie Fryslân wil deelnemen aan drie nieuwe Europese projecten. Van één daarvan, ‘Sustainable Islands’ getiteld, is de provincie projectleider. Doel van ‘Sustainable Islands’ is om de Waddeneilanden in het jaar 2020 zelfvoorzienend te laten zijn op het gebied van water en energie. De eilanden Ameland, Vlieland en Texel doen eraan mee.

De drie projecten zijn voorbereid samen met regionale en internationale partners. Zo doen ook de Shetland-eilanden (Engeland), Sylt, Helgoland en Spiekeroog (Duitsland) en een aantal Scandinavische eilanden mee. De ambitie is om te komen tot innovatieve, duurzame eilanden, die daarmee hun toeristisch-recreatieve product verbeteren.

Het tweede project waar het College van Gedeputeerde Staten mee instemt, heet CLUE: Creative Land Use Economy. Het project is gericht op het behoud en stimulering van de mogelijkheden voor jongeren op het platteland en het vergroten van de economische activiteiten in de Noordelijke schil van Fryslân. Het project moet leiden tot nieuwe, kleinschalige bedrijvigheid van en voor jonge starters, plus een betere aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt.

Het derde project heet Vital Rural Area en heeft als opzet om effecten als vergrijzing, een afkalvend voorzieningenniveau, het vertrek van hoger opgeleiden en een stijgende werkloosheid in plattelandsgebieden tegen te gaan. Door het uitwisselen van kennis en ervaringen met buitenlandse regio’s met een vergelijkbaar profiel wil Fryslân zoeken naar manieren om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Het project zal zich afspelen in de zogeheten NOFA-gemeenten: Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland en Achtkarspelen. ROC Friese Poort en Kabel Noord zijn participanten.

Nu het College van Gedeputeerde Staten instemt met de projectvoorstellen, worden ze voorgedragen om in aanmerking te komen voor Europese subsidie uit het programma Interreg. Onder die naam stimuleert de Europese Commissie transnationale samenwerking op regionaal niveau, d.w.z. innovatieve projecten met concrete activiteiten en/of kennisoverdracht.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *