Internationaal Verziltingscongres in Leeuwarden

Geplaatst op: 08 augustus 2019 - Categorie: Ameland & Eilanden

LEEUWARDEN - Dinsdag 10 september t/m vrijdag 13 september vindt het internationale congres Saline Futures Conference plaats. Ruim 200 deskundigen van over de hele wereld komen deze dagen naar Leeuwarden om ervaringen uit te wisselen over de verziltingsproblematiek in de landbouw. Het is voor het eerst dat deskundigen bijeenkomen om te praten over oplossingen voor de toenemende verzilting van de landen rondom de Waddenzee en Noordzee.

Door zeespiegelstijging, bodemdaling en vaker voorkomende periodes van droogte krijgen steeds meer landen te maken met verzilting van (landbouw)grond. Het congres richt zich dan ook op zoute landbouw als een manier om zich aan te passen aan deze klimaatverandering. Hierbij kan gedacht worden aan zoetwaterbeheer in potentieel zoute bodems, revitalisering van zoute aangetaste gebieden, economie en financiering van gewassen en producten.

Programma
Het congres wordt dinsdag 10 september geopend door gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen als vertegenwoordiger van het Interreg project SalFar. Belangrijk doel van de conferentie is wat de landen rondom Noordzee en de Waddenzee kunnen leren van de landen die al langer last hebben van verzilting. Experts uit o.a. Australië, Bangladesh, Senegal en de Verenigde Staten delen deze dagen kennis en ervaring over onderwerpen als veelbelovende gewassen, zout-zoet waterbeheer, beleid en innovatie met praktijkervaring.

Op dinsdag en woensdag zijn er lezingen, seminars en praktijkvoorbeelden te zien op de informatiemarkt. Op donderdag en vrijdag zijn er excursies naar Texel, Terschelling en Emden (Duitsland).

Organisatie
Saline conference is een initiatief van de Waddenacademie. Het maakt onderdeel uit van Interreg-project; SalFar (Saline Farming). In dit project wil de provincie Groningen samen met projectpartners uit zeven landen rondom de Noordzee oplossingen vinden voor verzilting van landbouwgrond.

Boekpresentatie Grondwateratlas van Fryslân
Gedeputeerde Hoogland van de provincie Fryslân zal de informatiemarkt openen en hier het eerste gedrukte exemplaar van de Grondwateratlas van Fryslân presenteren. Deze atlas is een samenvatting van drie jaar onderzoek naar het Friese grondwatersysteem. Tijdens het congres wordt het onderzoek en de resultaten door één van de onderzoekers toegelicht.

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?