Intekenen op ‘Groat Amelander Woa’deboek’

LEEUWARDEN – Fryske Akademy en Siebren Dyk hebben het boek bijna klaar. Het is de opvolger van het Wao'deboek van Anton Oud en het heet 'Groat Amelander Woa'deboek'. En groot is het 900 pagina dikke werk. Het verschijnt op 15 novemer 2016 maar er kan al op ingetekend worden. Intekenprijs is 35 euro.

Woa’deboek fan ut Amelands

Anton Oud deed Ameland heel veel plezier met zijn initiatief dat leidde tot het Amelands woordenboek. De Fryske Akademy bracht het in 1987 uit. Het boek kwam tot stand met medewerking van diverse Amelanders die hun kennis over het dialect deelden met Oud. Een immense klus waar jaren aan voorbereiding, schrijven, schiften en schrappen aan te pas was gekomen. Het ‘Woa’deboek fan ut Amelands’ werd juichend ontvangen, maar er was ook commentaar. Het zette de samensteller aan tot het beginnen aan een tweede editie, die dikker en beter moest worden. Hij begon er aan, maar kreeg niet de tijd de klus te volbrengen. Anton Oud overleed in 2006. De Fryske Akademy pakte het project daarna op.

Fryske Akademy en het tweede boek

Siebren Dyk is als taalkundige verbonden aan de Fryske Akademy, het instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet op het gebied van Friese taal, cultuur, geschiedenis en maatschappij. Hij is al jaren betrokken bij het tweede boek dat in het najaar van 2016 verschijnt. Hij ontving nieuwe gegevens en opmerkingen over woorden die gemist worden. De taalkundige kreeg er aardigheid in: vanaf 2002 is hij intensief bezig met het tweede woordenboek. Het woordenboek is al even onderweg, maar het ligt nu bijna in de winkels.

Een pil van 900 bladzijden

Het tweede woordenboek van het Amelands is iets anders van opzet dan het boek dat er al ligt. Het is uitgebreider, er staan aanwijzingen over de uitspraak bij, het laat de werkwoordsvormen zien en de eigenaardigheden van het dialect krijgen er een plekje in. De inleiding is herschreven en er is een index toegevoegd van het Nederlands naar het Amelands en omgekeerd. Ook is het ksft wat degelijker uitgevoerd.

Werkgroep Amelands

Zowel Anton Oud als Siebren Dyk heeft kunnen steunen op Amelanders die de schrijvers met raad en daad hebben bijgestaan. Uit alle dorpen waren er eilanders die hun steentje bijdroegen.

⇒ in Ameland inZicht Magazine nummer 12 staat een uitgebreid artikel over het Amelands, Siebren Dyk en het woa'deboek. Het nummer is via de VVV of de website van aizmagazine.nl te verwerven

⇒ op de website van Amelander Historie staat een handig intekenformulier voor wie een exemplaar zeker wil stellen

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *