Integriteitsonderzoek gemeente Ameland

BALLUM – Raadslid Piet IJnsen had anders moeten handelen en de ambtenaren hadden beter moeten communiceren en gespreksverslagen maken. Dat is de uitkomst van een integriteitsonderzoek dat Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) uitvoerde in opdracht van de Amelander gemeenteraad.

BING deed onderzoek naar de gang van zaken rondom de sloop en bouw van een schuur op Ridderweg 18, waarvan een gemeenteraadslid Piet IJnsen mede-eigenaar is. Ook het ambtelijk en bestuurlijk handelen rondom deze kwestie werd belicht.

In de raadsvergadering van 25 november staat het onderzoek op de raadsagenda. Dan zal ook een van de onderzoekers van BING de bevindingen toelichten.

IJnsen is aandeelhouder van een vastgoed-bv, EMA B.V., samen met twee medevennoten, Theo de Boer uit Hollum en wijlen Siebe Brouwer. IJnsen is via EMA B.V. eigenaar van een perceel grond aan de Ridderweg. EMA wilde de bestaande schuur vervangen door een grotere schuur. Hiervoor vroegen de vennoten een vergunning aan bij de gemeente. Nieuwbouw paste op deze locatie niet binnen het beleid zodat een vergunning werd geweigerd. EMA meende aanspraak te kunnen maken op het overgangsrecht waardoor de gehele schuur opgeknapt zou kunnen worden, ook de uitbouwen die de vorige eigenaar zonder vergunning aan de schuur had geplakt. Op grond van de notitie Hokkeboel is dat te verdedigen, meent ook BING. De gemeente gaat echter uit van het oorspronkelijk vergunde deel. Opknappen van dat deel is toegestaan, als er voor de verwijdering en afvoer van de asbesthoudende platen maar een professioneel bedrijf werd ingeschakeld. In augustus van dit jaar constateerde de gemeentelijke handhavingsambtenaar dat er bouwactiviteiten gaande waren op de betreffende locatie. De ambtenaar stelde vast dat de oude schuur was verwijderd en dat er zonder vergunning begonnen was met de bouw van een nieuwe, te grote, schuur. Bovendien had EMA verzuimd een asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen bij de sloop. EMA, en daarmee raadslid IJnsen, kreeg een bouwstop en een aangifte bij de milieupolitie aan de broek.

BING onderzocht of het raadslid en de ambtenaren zich in deze kwestie gehouden hebben een de integriteitbepalingen en gedragscodes. Voor zowel IJnsen als de ambtenarij is het BING-rapport een leerzaam stuk.

IJnsen handelde weliswaar als privé persoon, maar er had van hem als raadslid voorbeeldgedrag kunnen worden verwacht. De sloop en wederopbouw werd grotendeels door De Boer gedaan, maar als vennoot is IJnsen ook voor dat handelen verantwoordelijk. 

De ambtenaren waren niet helder over wanneer er sprake is van nieuwbouw en wanneer van onderhoud. Waar EMA overtuigd is dat ze onderhoud pleegde met medeweten van de gemeente, meent de handhavingsambtenaar dat het om nieuwbouw gaat. Van de gesprekken tussen EMA en ambtenaren zijn geen verslagen gemaakt.

Het b&w besluit over het hok laat weten dat het opknappen formeel plankje voor plankje zou moeten, maar de ambtenaren hadden aangegeven dat de gemeente niet moeilijk doet als het ‘wand voor wand’ gedaan zou worden. EMA heeft het hok daarop ‘wand voor wand’ afgebroken. Dat was immers afgestemd met de betreffende ambtenaar. Zonder die afstemming na te gaan werd de bouwstop opgelegd en dat was niet netjes, meent BING.

Burgemeester Albert de Hoop heeft zijn rol in het naar buiten brengen van de kwestie. De bouwstop was op 22 augustus 2013 en IJnsen nam daarop geen contact met de burgemeester op. Had IJnsen wel met de burgemeester gebeld om de zaak uit te leggen, dan had De Hoop het onderzoek wellicht kunnen voorkomen, zo zegt hij tegen de onderzoekers. IJnsen had kunnen vertellen dat de sloop een eigenzinnige actie van De Boer was geweest en afstand kunnen nemen. Door dat niet te doen heeft hij stilzwijgend de sloop goedgekeurd. Op 26 augustus besloten De Hoop en de griffier om de kwestie in een besloten raadsvergadering uit de doeken te doen. IJnsen weigerde een verklaring en daarmee verantwoording af te leggen. De burgemeester heeft hem nog proberen te waarschuwen voor het integriteitsonderzoek. Het zou IJnsen niet passen gelet op de komende gemeenteraadsverkiezing. Die opmerking van de burgemeester schoot IJnsen in het verkeerde keelgat. Het raadslid vindt de uitspraken van de burgemeester niet getuigen van onafhankelijkheid.

Door niets met de burgemeester te willen regelen heeft IJnsen het integriteitsonderzoek over zich afgeroepen. Het wordt in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld.

Theo de Boer meent dat hij niets fout heeft gedaan. Wel heeft hij het gevoel dat Piet IJnsen de dupe wordt van de kwestie.

Hoe dat voor IJnsen uitpakt is in handen van zijn collega-raadsleden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *