Integriteitskwestie Ameland met staartje

BALLUM – De integriteitskwestie rond raadslid Piet IJnsen leek in de vorige raadsvergadering van 25 november te zijn afgehandeld, maar drie fracties kwamen er met een initiatiefvoorstel op terug. Piet IJnsen riep een integriteitsonderzoek door BING, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, over zich af vanwege de afbraak en wederopbouw van een schuur zonder vergunning door de compagnon van IJnsen.

In tweede instantie zien Ameland ’82, VVD en CDA IJnsen niet meer zitten als plaatsvervangend voorzitter van de raad, het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffie. Het raadslid wegsturen kunnen de collega-raadsleden niet en daarom kiezen ze voor het afnemen van zijn functies.

IJnsen, die het initiatiefvoorstel van de drie fracties dit weekend onder ogen kreeg, liet het niet op een wegstemming aankomen en verklaarde aan het begin van de raadsvergadering van maandag 16 december zich terug te trekken voor die functies en ook zijn functie als lid van de Eilanderraad en van de auditcommissie ter beschikking te stellen.

Tijdens de vergadering van 25 november namen de raadsleden genoegen met de excuses en gingen, zoals Theo Faber van CDA verwoordde “over tot de orde van de dag.” Daar kwamen de fracties van CDA, VVD en A’82 de daarop volgende dagen op terug. Ze hoorden het onbegrip van de burgers en lieten daar hun oren naar hangen, ze beluisterden nogmaals de bandopname van de bewuste vergadering en staken de koppen bijeen. Achteraf vonden ze dat IJnsen niet diep genoeg door het stof was gegaan. Zijn aanval op de burgemeester wordt drie weken later als uiterst ongepast beschouwd. Waar de raadsleden op 25 november lieten gebeuren dat IJnsen de aanval koos en de burgemeester verweet een stok te hebben gevonden om de hond te slaan, is Dirk Brouwer daar drie weken later verontwaardigd over en brengt hij alsnog de woorden “Kan het nog gekker!” uit.

Kan het nog gekker, dat denkt ook Tonnie Overdiep. Het raadslid van de PvdA is “met stomheid geslagen” om dit “mosterd na de maaltijd initiatief.” Overdiep is zeer verbolgen over het “toneelstukje” dat de drie fracties opvoeren. Hij ziet het als “natrappen” en de PvdA-man distantieert zich van deze exercitie.

Piet IJnsen blijft samen met Jan Wijnberg de fractie van Algemeen Belang Ameland vormen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *