RSS
Zoeken

Innovatie en internationale samenwerking op het Wad

Geplaatst op: 07 maart 2017 - Categorie: Ameland & Eilanden

LEEUWARDEN - Rijkswaterstaat is beheerder van de Waddenzee. Dit betekent dat RWS verantwoordelijk is voor het water, de zeebodem en het grootste deel van de kust in het Waddengebied. In het jaaroverzicht ‘Rijkswaterstaat in het Waddengebied’ leest u hoe RWS zorgdraagt voor het UNESCO Werelderfgoed.

RWS heeft de focus op een balans in het integrale beheer van de hele Waddenzee: waterveiligheid en kustbeheer, bereikbaarheid van de eilanden, veiligheid voor scheepvaart, waterkwaliteit en duurzaam economisch medegebruik. Hierbij werkt RWS nauw samen met andere beheerders. In het jaaroverzicht leest u de highlights van het werk in het afgelopen jaar.

Bijvoorbeeld over het Natura 2000-beheerplan Waddenzee dat is vastgesteld dat richting geeft aan natuurbeheer en natuurontwikkeling. Hoe RWS zorgt voor schoon water, wat een belangrijke voorwaarde is voor de rijke natuur. En leest u over innovatieve technieken om data te verzamelen, waarmee RWS beter kan inspelen op de zeespiegelstijging. Ook de internationale samenwerking in de Eems-Dollard en de verruiming van de vaargeul Eemshaven – Noordzee komen aan bod.

⇒ lees hier het Jaaroverzicht Rijkswaterstaat in het Waddengebied, 2016

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?