Inkoop duurzame stroom uit eigen provincie

LEEUWARDEN – Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân (OVEF), het inkoopcollectief van de Friese overheden, gaat vanaf 2024 zelf energie inkopen. Het gaat hier om een optelsom van 53 miljoen kilowatt uur op jaarbasis. De Friese overheden hebben de wens dit duurzaam af te nemen, liefst lokaal opgewekt. Deze ambitie ligt in het verlengde van de Regionale Energiestrategie (RES), en kan als aanjager werken om de gezamenlijk doelstellingen hierin te behalen.

“Wanneer je van inwoners en bedrijven vraagt te verduurzamen wil je zelf het goede voorbeeld geven door voor de troepen uit te lopen,” aldus Isolde den Haring, directeur van OVEF. “We willen een energietransitie realiseren waarbij we de overstap maken van centrale opwek en inkoop naar decentrale opwek en inkoop. Door huidige traditionele manier van aanbesteden is dit niet te realiseren. Daarom denken wij dat zelf inkopen een goed alternatief is waarbij we onze leden en afnemers wel het gevraagde maatwerk kunnen bieden en we veel flexibeler zijn om op specifieke vragen in te kunnen gaan. Op deze manier hopen we ook lokale energiecoöperaties te steunen.”

Provinciaal

Om vraag en aanbod van energie goed op elkaar te kunnen afstemmen en om de energie zo dicht mogelijk bij de bron te kunnen gebruiken is de OVEF op zoek gegaan naar de ideale schaalgrootte, waarin provincie Friesland een mooie omvang blijkt te zijn. Wanneer bron en afnemer ver van elkaar vandaan liggen vraagt dit veel van de netcapaciteit, waar momenteel al vaak over overbelasting wordt gesproken. Om lokaal de stroom op te wekken en te kunnen gebruiken wanneer dit gewenst is, is de volgende uitdaging. Een juiste balans hierin vinden is lastig, maar lijkt de OVEF nu op provinciale schaal gevonden te hebben. Door met een mix van verschillende bronnen groene stroom te werken is het streven de Friese overheden uitsluitend duurzame en lokale energie te kunnen leveren in 2024.

Opmaat naar 2024

De juiste uitvoering van het energiecollectief zit hem in het vinden van de juiste partijen. Nog dit jaar zal hierbij de marktconsultatie afgerond worden. Ook zullen in deze verkenning de juridische kaders verder uitgewerkt worden. Volgend jaar zullen de kaders opgesteld worden waarbinnen provincie en gemeenten tot uitvoering over willen gaan. Daarnaast zal voor de technische uitvoeren een zogeheten Energie Service Provider gezocht worden. In 2023 zal de uitvoering ingericht worden, zodat vanaf 1 januari 2024 ook werkelijk eigen duurzame energie ingekocht kan worden.

Bron Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *