Initiatiefrijke Friezen met goede projectideeën gezocht

LEEUWARDEN – Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde is ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân.

Gedeputeerde Johannes Kramer: “Fryslân brûst fan de inisjativen, projekten dy’t earder subsydzje krigen ha binne no op gong. En de projekten droegje noch lang net op, it IMF bliuwt foarsjen yn in ferlet, fan duorsumensprojekten oant projekten op it mêd fan enerzjy, keunst, kultuer, natuer, foarsjennings, soarch, sport en rekreaasje. Ik bin der wis fan dat der ek yn 2019 wer juwieltsjes fan projekten op ús paad komme wêr’t de Fryske mienskip fan genietsje kin”.

Projecten in Beeld

Inspiratie opdoen voor een projectidee in eigen dorp, stad of eiland kan met de projectenkaart van het IMF. Hierop staan mooie projecten die gesteund zijn door het IMF en die bijdragen aan de leefbaarheid. Kijk op: www.streekwurk.frl/projecten.

Subsidie aanvragen

Initiatiefrijke Friezen kunnen van 21 januari tot en met 15 februari 2019 (17:00 uur) een subsidieaanvraag indienen. De projectbureaus van Streekwurk in de vijf Friese regio’s helpen graag bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie is te vinden opwww.streekwurk.frl/IMF.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *