Ingrid van Huizen secretaris Kollektivenberied Fryslân

DRACHTEN – Ingrid van Huizen (38) uit Kootstertille is per 1 februari aangesteld als secretaris van het Kollektivenberied Fryslân (KBF). Het KBF is een samenwerkingsverband van de zeven collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân en LTO Noord. De voorzitters van de collectieven hebben Van Huizen benoemd tot secretaris. Samen met voorzitter Wilco de Jong uit Nijeholtwolde vormt ze nu het gezicht van de KBF en is ze het aanspreekpunt.

Van Huizen gaat de functie combineren met haar betrekking bij het collectief vereniging Noardlike Fryske Wâlden, waar ze ook algemeen secretaris is. Daarvoor was ze projectleider bij Projecten LTO Noord. Samen met haar man heeft ze een melkveehouderij aan de rand van Twijzel. “Mijn taak is onder andere het organiseren, coördineren en initiëren van vergaderingen. Daarnaast het communiceren over de uitvoering en resultaten van het agrarisch natuurbeheer door de beheerders en het stimuleren en structureren van kennisgeneratie en –uitwisseling. Samen met onze voorzitter Wilco de Jong zal ik vaak in gesprek zijn met de provincie Fryslân, LTO Noord, Friese natuurbeschermingsorganisaties en de Bond van Friese Vogelwachten”, aldus Van Huizen. Door de nieuwe vergoedingenregeling rond het agrarisch natuur- en landschapsbeheer krijgen de collectieven een grote verantwoordelijkheid in het opstellen en uitvoeren van het beheer. “Onze taak is het nieuwe agrarische natuurbeheer in goede banen te leiden voor al onze leden en gezamenlijk zorgen voor goede resultaten.” 

Zeven collectieven

De zeven collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân zijn vorig jaar opgericht om het werk van alle ruim 30 onderliggende agrarische natuurverenigingen in de provincie op een professionelere manier voort te zetten. De collectieven coördineren de beheeractiviteiten van ruim tweeduizend Friese boeren. Om een goede gesprekspartner te zijn voor overheden en belangenorganisaties, hebben ze samen met LTO Noord besloten de krachten te bundelen in het Kollektivenberied Fryslân.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *