Ingezonden – Zorgen op Ameland

BALLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

Zorgen op Ameland

Vorige week maandag werd in een extra Raadsvergadering besloten om een Raadscommissie in te stellen die zich moet buigen over de veranderingen en gevolgen in de zorg op Ameland. De Raad was unaniem van oordeel dat alle partijen hun schouders hieronder moeten zetten, los van enig politiek gewin.

Enkele dagen geleden werden we uitgenodigd door het bestuur van een politieke partij voor het bijwonen van een openbare bijeenkomst met als thema  “de toekomst van de (ouderen)zorg/Stelp”.

Persoonlijk was ik hierdoor enigszins verrast omdat er in de eerder genoemde Raadsvergadering was afgesproken gezamenlijk op te trekken. Afgelopen maandagavond bleek dat ik niet de enige was die verrast was, een aantal politieke partijen hadden dezelfde beleving als ik gehad. Uit de discussies kon je opmaken dat er wrevel dreigt te ontstaan waardoor het broodnodige onderlinge vertrouwen kan worden geschaad.

Het is lovenswaardig dat een politieke partij het initiatief neemt om oplossingen aan te dragen waarmee de zorg op Ameland gediend is, sterker nog het verdient respect en vertrouwen. Ik kan me ook best voorstellen dat je daar trots op bent en dit met anderen wilt delen. Maar ik ben van mening dat je dit, gelet op de gemaakte afspraken in de Raad, dan ook als eerste moet delen met de ingestelde Raadscommissie. Doe je dit niet, dan is een Raadsbrede aanpak van de zorg op Ameland gedoemd te mislukken en beland je met zijn allen in een politiek moeras waar de zorg op Ameland niet mee is gediend.

Sluit de rijen, heb respect en vertrouwen in elkaar, voer geen politiek over de rug van de mensen die de zorg nodig hebben of werk hebben in deze sector!

Nes, Tonnie Overdiep

⇒ Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *