Ingezonden – Wie is de mol?

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. In het uiterste geval kunnen de stukken geplaatst worden zonder dat de naam er bij wordt vermeld.

Wie is de Mol?

Tot mijn grote verbazing viste ik een uitnodiging van A’82 uit de brievenbus voor een thema- en informatieavond over de Ontwerp Welstandsnota, welke in de Raadsvergadering van 14 december jl. unaniem is aangenomen.

Een lovenswaardig initiatief zou je denken, ware het niet dat tijdens de behandeling van de nota in de Raad geen enkele partij, op de PvdA na, vond dat er een gemeentelijke informatieavond over de nota moest komen voor de bewoners.

Dat er ook nog ambtenaren op de avond van A’82 aanwezig zijn, zet mij nog meer op het verkeerde been. Het is toch de verantwoordelijkheid van de gemeente om haar burgers te informeren over zaken die ons allen aangaan?

Is hier soms sprake van een nieuwe manier van voorlichten van de burger door het College, zonder zelf actief te zijn en daarbij een sterrenrol weggevend aan één van de Collegepartijen? Of toch gewoon een ordinaire stunt van een locale politieke partij?

Zeg maar wie het is, de verantwoordelijk wethouder of toch die locale partij?

Nes, Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *