Ingezonden – WellNes(s)?

HOLLUM – Heere Schols heeft zich gebogen over de kwestie Bestemmingsplan Strandweg Nes en doet een oproep aan de raadsleden. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

WellNes(s)?

Geachte burgers van Ameland, geachte Raadsleden

Of Nes zich in de toekomst nog wel zo Well zal voelen wordt de grote vraag. Afgelopen woensdag 16 oktober 2019 bezocht ik alle Raadsfracties om hen er nog eens nadrukkelijk op te wijzen dat een hotel van 100 kamers erbij in Nes een brug te ver is. Nes wordt dan een dorp met ernstige buikpijn ten gevolge van een overdaad aan toeristen vergelijkbaar met de pijn in andere toeristische plaatsen in Nederland. Denk aan Domburg en Giethoorn waar de burgers de toestroom aan toeristen zo langzamerhand zat zijn. Eerst brachten de toeristen welvaart en nu hebben ze daar een ziekelijk verschijnsel op gang gebracht.

Het Raadsvoorstel wat op 28 oktober a.s. wordt behandeld houdt in dat er op de plaats van het zwembad een hotel moet komen van minstens 100 kamers met daarin een wellness. Dat wordt een flinke blokkendoos erbij op Ameland. Het Raadsvoorstel bevat ook een MEMO dat zo’n hotel nu al mogelijk is volgens het nu geldende Bestemmingsplan Strandweg Nes. Vreemde zaak is dat: het is nu al mogelijk en toch moet het Bestemmingsplan worden gewijzigd. Wat is daar de reden van?

Erger is dat de ambtenaren van de Gemeente Ameland blijkbaar al meer dan 20 jaar het Bestemmingsplan Strandweg Nes verkeerd hebben uitgelegd. Dat heeft ernstige gevolgen gehad voor de initiatiefnemers die destijds met plannen naar het Gemeentehuis van Ameland gingen om op de plek van het failliete zwembad Tropica Ambla wat nieuws te beginnen. Hun plannen zijn dus destijds onterecht afgewezen. Dat is een ernstige zaak.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat het College van B. en W. niet direct een advies bij de Raad van State heeft gevraagd om er achter te komen hoe het Bestemmingsplan Strandweg Nes volgens dit hoogste Rechtscollege echt moet worden uitgelegd. Onbegrijpelijker zou zijn als nu de Raadsleden de uitleg van de MEMO zouden accepteren. Want daarmee zetten ze het Amelander ambtenarenapparaat voor schut. De ambtenaren zijn er altijd van uitgegaan dat de toelichting bij het Bestemmingsplan Strandweg Nes klopte. In die toelichting daar staat letterlijk dat er op de plek van het zwembad wel horeca-activiteiten mogelijk zijn maar dan ZONDER logies (géén hotel mogelijk dus). Grote vraag is: “Waarom heeft het College van B. en W. toen deze MEMO bekend werd niet direct een advies gevraagd aan de Raad van State?“

Blijkbaar accepteert het College van B. en W. dat het ambtenarenapparaat jarenlang een Bestemmingsplan verkeerd uitlegt. Dat zou toch niet best zijn. Het feit dat ambtenaren van de Gemeente Ameland jarenlang initiatiefnemers foutief hebben voorgelicht is op zich al een feit dat eerst tot op de bodem moet worden uitgezocht ( bij de Raad van State dus). Dat het College van B. en W. dat niet heeft gedaan is iets wat raadsleden niet zomaar kunnen accepteren.

Stel dat er inderdaad nu al een hotel met wellness op de plek van het vervallen zwembad kan worden gebouwd, dan is het Raadsvoorstel van 28 oktober a.s. totáál overbodig geworden. Dat voorstel is dan blijkbaar bedoeld om een nóg groter hotel te kunnen bouwen. Je kunt je afvragen of dit nog een zuivere manier van besturen is. Wat zijn de achterliggende belangen van het College van B. en W. om op die manier een grote investeerder vrij baan te geven? Zitten onze bestuurders er nog in het belang van de Amelanders of lopen ze aan de halsband van Kontour en VolkerWessels?

Duidelijk is dat de raadsleden zich, door in te stemmen met het voorliggende raadsvoorstel, in een fuik laten leiden. Aan het eind van die fuik kunnen ze straks niet anders doen dan spartelen in de handen van diegene die daar een gebouw met 100 kamers of méér wil neerzetten. 

AmelandEén gaf aan dat ze door dit raadsvoorstel de touwtjes weer in handen kunnen krijgen om zo ongewenste ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld uitponden van appartementen) tegen te kunnen gaan. 

AmelandEén lijkt echter op die wijze een beer te willen temmen zonder zijn gedragspatroon te kennen.

De conclusie moet dus zijn dat als de Raad van State zou oordelen dat een hotel nu al mogelijk is op de plek van het zwembad volgens nu geldende Bestemmingsplan, het raadsvoorstel van 28 oktober a.s. totáál overbodig is geworden. Door het voorstel te verwerpen kan de Raad de burgers van Ameland onnodige kosten ter wille van een private ondernemer besparen. Het geldende Bestemmingsplan is zeer duidelijk over het feit dat een gebouw op die plek goed moet worden ingepast in het landschap. Dat is een duidelijke eis en daar kunnen initiatiefnemers in ieder geval nu niet omheen.

Raadsleden, u bent als volksvertegenwoordiger aan de burgers van Ameland verplicht een weloverwogen beslissing te nemen en dat kunt u niet zonder een oordeel van de Raad van State rond het nu geldende Bestemmingsplan.

Heere Schols

Nes Ameland

Dossier Aqua Plaza

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *