Ingezonden – Waar zijn we mee bezig?

HOLLUM – Naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen op Ameland reageert de fractie van de PvdA met woord en met een tekening erbij. De PvdA heeft zich tot nu relatief stil gehouden maar wil nu toch haar zegje doen en bezorgdheid uiten.

Waar zijn we mee bezig?

Terwijl de partijen rollebollend en elkaar beschadigend over straat rollen zijn er echter wel degelijk zaken die geregeld moeten worden, voorstellen (en zeker niet de minste) waar beslissingen over moeten worden genomen en grote veranderingen die, als wij (raad en college) niet bij de les blijven, desastreus kunnen uitpakken voor Ameland.

We noemen er gewoon maar even twee, de kadernota: Ontwikkelopgave voor de transitie Jeugdzorg, AWBZ/WMO en Participatie nader uitgewerkt en de voorjaarsnota 2015-2018. In beide worden voorstellen gedaan die grote gevolgen hebben voor ons als gemeenschap.

Maar hebben deze voorstellen de aandacht? NEE, liever gooien wij met modder, maken elkaar publiekelijk af, zetten we statements in de krant en maken we een soap van wat één van onze belangrijkste taken is, namelijk het zorgen voor goed bestuur!!!

Schijnbaar is bijna iedere speler in deze soap vergeten waarvoor hij is gekozen: het vertegenwoordigen en opkomen voor de belangen van Ameland. Als we zo doorgaan zetten we echter Ameland in de uitverkoop en wint de hoogste bieder. (Als deze al niet gewonnen heeft) Is dit wat we willen?

Namen de fractie van PvdA

Irma Marinus

Dossier Raadsverkiezingen 2014

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *