Ingezonden – Verzuring

HOLLUM – Tonnie Overdiep schrijft over verzuring. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Verzuring

Naarmate de mens ouder wordt neemt het aandeel afvalzuren toe in het lichaam, dit wordt ook wel verzuring genoemd. Verzuring kan ook optreden bij bovenmatige inspanning, de spieren kunnen dan gaan verzuren.

In de raadsvergadering van afgelopen maandag was ook sprake van verzuring. Niet lichamelijk, want men zit waar men zit, maar meer in de geest van het debat.

Het college werd beticht van het aan de leiband lopen van een investeerder, terwijl zij alleen maar een raadsvoorstel uitvoert. Verder werd de brandveiligheid van de bewoners van De Stelp afgewogen tegen een investering. Als het om veiligheid gaat, is daadkracht vereist, uitstel om procedurele redenen is onacceptabel. Daarbij komt ook nog het feit dat sommige raadsleden boter op hun hoofd hebben omdat zij al jaren mede verantwoordelijk zijn voor het gedogen van een onveilige situatie.

Waarom opeens zo’n optredende verzuring? Worden raadsleden beinvloed door de (a)sociale media of vervalt men weer in de oude, verkrampte modus van weleer?

De CdK had er vertrouwen in dat de raad van Ameland voor een nieuwe, frisse koers had gekozen en gaf daardoor groen licht voor het benoemen van een burgemeester. Ik hoop dat de raad dit vertrouwen niet beschaamt.

In de door de raad opgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester werd het politieke klimaat op Ameland gekenmerkt als “wisselvallig, overwegend perioden met zon, met hier en daar een bui”. Laten we hopen dat het maandagavond een plaatselijke bui betrof.

Tot slot nog een tip: Het schijnt dat een bezoek aan een wellness ook een probaat middel is tegen verzuring. Misschien een idee om als raad hier eens gebruik van te maken?

Nes,

Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *