Ingezonden – Sla handen ineen

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. Desgewenst kunnen de stukken wel anoniem geplaatst worden: PA weet wie de schrijver is.

Sla handen ineen

Eind vorig jaar is Zorggroep Pasana failliet verklaard. Binnenkort beslist de curator over de toekomst van de ouderzorg in Noord-Fryslân. In deze brief roept Klaas Kuilman, bestuurder van Thuiszorg Het Friese Land, alle betrokkenen op om samenwerking en onderlinge afstemming te realiseren in het belang van een goed en professioneel (thuis)zorgaanbod voor de bewoners van Noord-Fryslân.

Voor velen van u zijn de auto’s van Thuiszorg Het Friese Land een vertrouwd gezicht. Ruim 8000 cliënten  per jaar ontvangen in ons werkgebied Noord en Midden Friesland thuiszorg, veelal in de vorm van persoonlijke verzorging of verpleging. Ondanks de door de overheid bepleite marktwerking in de zorg zijn wij in grote delen van ons werkgebied de enige aanbieder van thuiszorg. Uiteraard zijn er in de grotere plaatsen meer aanbieders, maar in de dunner bevolkte delen van de regio is dit vaak niet het geval. 

Rendabele routes

De reden dat wij deze zorg nog steeds kunnen bieden komt door het volume: door de omvang  van het aantal cliënten, kunnen we rendabele routes plannen, waardoor de thuiszorg op het platteland in stand kan worden gehouden. Sterker nog, de omvang zorgt er ook voor dat we op het platteland onder meer zorg in de nacht bieden, we 24 uur per dag 7 dagen per week op alarmoproepen reageren via een professionele zorgcentrale en dat we specialistische zorg bieden. Kortom een compleet pakket thuiszorg waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen. 

Samenwerking met andere zorgaanbieders

De zorg van Thuiszorg Het Friese Land wordt geboden in nauwe samenwerking met andere partijen: mantelzorgers, huisartsen, ziekenhuizen, verzorging- en verpleeghuizen en anderen. Op deze wijze realiseren we een keten van zorgverlening waarbij de bewoner, cliënt of patiënt zo goed mogelijk wordt geholpen in de thuissituatie. Met  Zorggroep Pasana bestond (en bestaat) een uitstekende samenwerking en afstemming. Zo vormen alle verzorgingshuizen van Pasana de uitvalbasis voor de werkzaamheden van de teams van Thuiszorg Het Friese land. 

Nieuwe situatie

Als gevolg van het faillissement van Pasana ontstaat er echter een nieuwe situatie. Nu nieuwe partijen delen van Zorggroep Pasana overnemen, is het de vraag of deze samenwerking en afstemming in stand blijft of dat er concurrentie ontstaat. Dit laatste gebeurt als de nieuwe toetreders ook thuiszorg aanbieden in de regio. Hierdoor zullen voor partijen onrendabele routes ontstaan, waardoor er binnen afzienbare tijd een verschraling van het thuiszorgaanbod in de regio ontstaat. Dit proces wordt nog versneld door de krimp in de regio. 

Oproep: sla handen ineen

Beter is het om binnen de regio de handen ineen te slaan en samen te werken aan een aaneensluitend aanbod van zorgvoorzieningen in plaats van het kiezen voor een heilloze weg van concurrentie en verspilling van gemeenschapsgeld. Deze brief is dan ook een oproep aan alle betrokkenen en in het bijzonder aan de overname kandidaten van Zorgroep Pasana om deze samenwerking en onderlinge afstemming te realiseren in het belang van een goed en professioneel (thuis)zorgaanbod voor de bewoners van Noord-Fryslân.

Klaas Kuilman

Bestuurder Thuiszorg Het Friese Land

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *