Ingezonden – Revitalisatie Dorp Nes

HOLLUM – Nes lag afgelopen maanden overhoop, er werd aan de dorpskern gewerkt. Dorpsbelang Nes toont begrip, bedankt en geeft een dikke pluim. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Revitalisatie Dorp Nes

Nu de werkzaamheden voor meer dan de helft zijn gerealiseerd, kunnen we met genoegen vaststellen dat het centrum van Nes een mooie, groene en gezellige uitstraling krijgt.

De doelstelling was om een dorpskern te realiseren, waar het nu en in de toekomst goed en prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Dit alles met behoud van de kenmerkende en beeldbepalende cultuurhistorische elementen, objecten en panden. Welnu, wij als Dorpsbelang Nes moeten vaststellen dat dit tot zover goed is gelukt.

Tijdens de uitvoering in het afgelopen halfjaar leek het of het centrum teruggeworpen was in het tijdperk van onverharde paden met alle overlast van dien, vooral in perioden met nat weer. Bedrijven waren soms amper bereikbaar en bewoners raakten verdwaald in eigen omgeving. Er waren wel eens wat kritische geluiden te horen op verjaardagen en aan de stamtafels, maar van echt chagrijn was geen sprake, de Nessummers hadden het er voor over. Er was vertouwen in een goede afloop, want de tijdens de inspraakavonden veelvuldig besproken plannen en ideeën beloofden veel goeds.

Het bestuur van het Dorpsbelang wil zijn dank uitspreken richting gemeente en aannemer voor het tot nu toe uitgevoerde werk. Bewoners en bedrijven willen we een dikke pluim geven voor het getoonde geduld en begrip.

Namens het bestuur van Dorpsbelang Nes,

Tonnie Overdiep

 

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *