Ingezonden – Reactie van Bert Cordes

HOLLUM – Afgelopen week ontrolde een politiek drama op Ameland, waar geen dagen, geen weken, maar jaren van politieke narigheid aan vooraf is gegaan. Hoofd- en bijrollen zijn weggelegd voor raadsleden, wethouders, voorzitters van de Amelander politieke partijen en de burgemeester. Het drama is een puzzel met diverse ontbrekende stukjes. Veel blijft binnenskamers, veel is achter gesloten deuren behandeld. Zo nu en dan komt informatie naar buiten waarmee de loop der dingen opeens wat beter te begrijpen is. Op 31 mei kwam Will Bakema van Ameland’82 aan het woord. Vandaag reageert Bert Cordes, die op zijn beurt enkele puzzelstukjes toevoegt.

Lees het 

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

om de draad te volgen.

"Het verhaal van dhr. Bakema lezende op de site van Persbureau Ameland van 31 mei j.l. noopt mij, ondanks dat ik niet met modder wil gooien, toch te reageren. Ik laat mij niet als leugenaar en intrigant wegzetten.

Dhr. Bakema stelt dat hij niet begrijpt wat ik tegen hem heb. Zijn selectieve geheugen speelt hier op.

Direct na de besloten raadsvergadering aangaande de herbenoeming van de burgemeester heb ik een mail aan de volledige raad en het college gestuurd waarin ik op mijn duidelijke wijze mijn ongenoegen heb geuit over het lekken uit en beïnvloeden van raadsleden t.a.v. de vertrouwenscommissie door leden van het college. Ik heb het idee dat de twee zinnen die ik in een column aan A’82 heb geweid ook niet onduidelijk waren naar dhr. Bakema toe. De boodschap is wel aangekomen, want er is mij gevraagd door hem dit terug te nemen. Verder heb ik vorige week maandag een gesprek met hem willen arrangeren om een handreiking te doen, waarop hij niet in wilde gaan. Hoezo “ik weet niet wat de man tegen mij heeft”.

Dat ik teruggekomen ben op mijn besluit om af te haken is gebeurd onder druk van gelijk denkenden in mijn omgeving die mij verweten dat ik een emotioneel besluit had genomen die de kiezer van het CDA geen recht deed. Dit was geen handige actie van mij. 

Vlak voor de verkiezingen kregen wij een college van onze burgermeester over integriteit. Ik was hier dermate van onder de indruk dat ik besloot om het college in praktijk te brengen en iets aan te reiken betreffende dhr. Bakema aan bureau Berenschot. Ik was toen nog zo kies om het niet openbaar te doen.

Het feit dat er geen wethouders in de vertrouwenscommissie zaten had te maken met een vertrouwensbreuk tussen raad en college, hoe wrang ook. Het telefoontje van dhr. Bakema aan de kabinetschef van de CdK handelde over een motie en de vertrouwelijke informatie die naar de raad was gestuurd en niet zoals hij nu beweert over wethouders in de vertrouwenscommissie. Tijdens de hele procedure kwamen wij uitspraken van dhr. Bakema en De Hoop tegen die wezen op lekkage uit de vertrouwenscommissie.

In het stuk klapt dhr. Bakema uit de school met informatie uit een besloten raadsvergadering, die hij niet had mogen weten en noemt hij namen uit een geheime stemming. Hij geeft hiermee zelf het bewijs dat het lid van de vertrouwenscommissie van zijn partij en hij onfrisse praktijken bedreven hebben. Hij gaf in een coalitievergadering kortgeleden zelf toe dat hij druk op dhr. Brouwer heeft uitgeoefend.

Een substantieel aantal van de leden van het CDA, die op de ledenvergadering aanwezig waren, hebben mijn gedrag afgekeurd, wat mij bewogen heeft mij terug te trekken. Ik weiger het braafste jongetje van de klas te zijn als ik signaleer wat er gekonkeld en gemanipuleerd wordt door dit college en enkele raadsleden. Uitdrukkelijk de goeden niet te na gesproken.

Ik dank mijn tegenstanders voor de vele vrije tijd die ze mij gunnen en wil hen meegeven dat ze zichzelf niet te serieus moeten nemen. Wij zijn allen passanten.

Ik hoop dat ik niet weer hoef te reageren op suggestieve stukken want mijn munitiekist is nog lang niet leeg. Het lijkt mij beter dat deze soap niet nog een groter mediaspektakel wordt."

Bert Cordes

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *