Ingezonden – Reactie PvdA Ameland op OPP

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

Reactie PvdA Ameland op OPP

Onlangs heeft Marc de Jager het eindadvies van het Open Plan Proces toegelicht in de Raadscommissie.

Er zit een visie voor de korte termijn en lange termijn bij, alhoewel er voor de lange termijn alleen maar geadviseerd wordt om zo snel mogelijk studies op te pakken om het probleem te tackelen.

De korte termijn oplossingen bieden geen soelaas voor de lange termijn, hiervoor moet gekeken worden naar o.a. alternatieve routes en bijv. andere schepen. Deze studies moeten niet te lang op zich laten wachten, de hieruit voortvloeiende maatregelen (bijv. andere aanlanding vaste wal en nieuwe schepen) zullen veel geld gaan kosten en moeten dus worden ingepland. Vertraging kan betekenen dat Ameland op den duur niet meer goed bereikbaar is.

Voor de korte termijn wordt voorgesteld om een bochtafsnijding te realiseren. Lijkt een goede oplossing, kost echter veel geld en is pas over 2 jaar gerealiseerd.

De volgende maatregel is om een “knip” in de dienstregeling te maken. Bij optredende vertraging in de ochtend, laat men de middagboten een half uur later vertrekken. Hoe men de vertraging in de middaguren wil oplossen is mij niet geheel duidelijk. Momenteel wordt bij oplopende vertraging de 2e boot ingezet (als die niet vaart). Dit kan je plannen want aan de hand van de getijtafel is redelijk goed te voorspellen wanneer er vertraging optreedt.

Een andere dienstregeling is de zogenaamde 5 kwartiersdienst (1 uur varen en 15 min. voor laden/lossen), die meer overeenkomt met de werkelijkheid vooral op drukke dagen.

Volgens het advies kost deze dienstregeling zowel WPD als het eiland geld; één afvaart minder. Dus minder passagiers en auto’s, met als gevolg lagere inkomsten WPD, en lagere inkomsten eiland. Ook het feit dat er bij deze dienstregeling eerder wordt vertrokken en later aangekomen op het eiland, zal volgens de deskundigen geld kosten, de gasten willen niet vroeg/ laat reizen. Daarnaast lopen de exploitatiekosten van WPD op vanwege andere loontarieven bij late diensten.

In het rapport worden bedragen genoemd die wij nogal fors vinden en beter onderbouwd moeten worden, daarnaast zijn we erg benieuwd naar de winst van WPD.

Het grote voordeel van de 5 kwartiersdienst is dat je een betrouwbare dienstregeling hebt. Bovendien merkte Marc de Jager op dat het baggeren van een bochtafsnijding bij deze keuze ook niet meer noodzakelijk is. Wat minder toeristische druk in de vorm van mensen en auto’s zal het eiland trouwens ook geen kwaad doen.

Kortom wij als PvdA Ameland kunnen ons niet vinden in het advies voortvloeiend uit het open Plan Proces. Er is te weinig gekeken naar de opdracht nl. een betrouwbare veerverbinding (motie Jacobi/ De Vries) en teveel naar het economisch gewin. Het materiële heeft het weer gewonnen van het immateriële!

PvdA afdeling Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *