Ingezonden – Reactie op vastgoedadviseur

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Albert Huizeling reageert op uitspraken van Henk Stolte.

Reactie op uitspraak van dhr. Stolte werkzaam voor vastgoedadviseur van de Kwadrant Groep.

Wederom wordt er niet geluisterd naar bewoners en burgers van Ameland omtrent de verplaatsing van De Stelp naar het voetbalveld te Hollum. De stelling van de heer Stolte klopt niet; als er gebouwd wordt in twee fases is het zeer goed mogelijk om De Stelp te herbouwen op dezelfde locatie in het centrum. De vierkante meters grond voor en achter de huidige Stelp kunnen worden bebouwd. Sociale huurwoningen met thuiszorg kunnen wederom ook op de huidige plaats worden gebouwd als dit wordt geïntegreerd in het gebouw. Het betrekken van ouderen bij de gemeenschap wordt bereikt door samenhang vanuit de gemeenschap. Politiek is keuzes maken maar als het op verzorging en strijden tegen eenzaamheid van personen aankomt, is juist contact met anderen mensen een doel wat eenieder moet gaan omarmen.

Ik zal er alles aan doen vanuit de Statenfractie 50PLUS om in het Provinciehuis de wensen van ouderen te respecteren en wel te luisteren en actie te ondernemen, wat blijkbaar het college van Ameland niet doet. De sociale cohesie, opkomen voor ouderen wat voor 50PLUS een grondbeginsel is vanuit de partij, wordt momenteel op Ameland door de huidige raad ook naar achteren geschoven. Blijkbaar is geld wederom de enige reden om De Stelp te laten verhuizen buiten het dorp.

Ik ga nakijken of gemeente Ameland toestemming vanuit het Provinciehuis nodig heeft om te bouwen buiten het dorp. Zo ja dan kan het voor de Gemeente Ameland weleens moeilijk worden om deze toestemming te krijgen en/of ik het terug kan draaien vanuit het Provinciehuis te Leeuwarden.

Ik groet u,

Een Eilander voor de Eilanden

Albert Huizeling Nes/ Ameland

50PLUS Friesland

www.50pluswaddengebied.nl

www.50plus.frl

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *