Ingezonden – Reactie op reactie

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. In het uiterste geval kunnen de stukken geplaatst worden zonder dat de naam er bij wordt vermeld.

Reactie op reactie

Natuurlijk volg ook ik de verdere discussie omtrent de (dagelijkse) vertragingen van de veerboten.

Ik heb dan ook gemengde gevoelens bij de reactie van de directeur van WPD, de heer Ger van Langen, op de zienswijze van Rudolf Teuben. Het doet er toch niet toe dat destijds de veerboten zijn ontwikkeld in samenwerking met RWS en Gemeente Ameland? Wanneer nu blijkt dat er destijds geen juiste beslissingen zijn genomen, dan kan dat toch nu onder ogen worden gezien en kan er worden gewerkt aan oplossingen.

Eén van die structurele oplossingen is, het is al vele keren eerder genoemd, de uurdienst veranderen in een anderhalfuursdienst. In de praktijk zal er dan weinig veranderen. Alleen de dagelijkse wachttijden zullen dan behoorlijk zijn afgenomen.

Wanneer de WPD-directie halsstarrig vasthoudt aan de uurdienst dan moet zij ook bereid zijn ingeval van vertraging de andere veerboot in te zetten (op momenten dat ze niet alle twee varen). Mensen (met of zonder auto, motor, scooter of fiets) te laten wachten totdat de dienstdoende veerboot eindelijk is gearriveerd en pas dan aan de overtocht kunnen beginnen geeft geen pas. Dat de directeur opvoert dat de uitwisseling van veerboten met grote regelmaat gebeurt is natuurlijk niet waar, getuige de lange wachttijden de afgelopen jaren. 

Dat de vaarweg door meandering 2 km. langer is geworden is technisch gezien onjuist en daarmee een fabel. De af te leggen afstand tussen steiger Nes en steiger Holwerd is slechts 1 km. langer geworden. Dit is op het diepere gedeelte in de vaarweg en zal daardoor weinig invloed hebben op de totale vaartijd.

Wat de inrichting van de Holwerd-terminal betreft, daar is het publiek het ook wel over eens. De beschikbare wachtruimte is kleiner geworden nadat er een winkeltje is verrezen en middenin een trap naar boven leidt.

Al met al is het natuurlijk niet leuk om als directeur van WPD de feiten op de neus gedrukt te krijgen. Overall denk ik dat Rudolf Teuben met zijn artikel de spijker op z'n kop slaat. 

De waarheid moet ook gehoord willen worden!

Jaap Bruin,

Badweg 11, Hollum 

Lees ook

3 Geen weg terug

2 Ger van Langen rageert op AVO-project van Teuben

1 Wie trekt kar Eigen Veerdienst Ameland?

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *