Ingezonden – Reactie op De Waakvlam en Voice of Ameland

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Hielke Tillema reageert op brieven van “De Waakvlam” en “Voice of Ameland”.

Reactie op brieven van “De Waakvlam” en “Voice of Ameland”

Beste Amelanders en overige belangstellenden van het project Wellness Ameland,

De Waakvlam en Voice of Ameland vragen de gemeenteraad in twee recente brieven om tegen het plan voor een wellness op Ameland te stemmen. Gezien zowel de inhoud als de strekking van hun schrijven zien wij ons genoodzaakt te reageren. Beide brieven bevatten feitelijke onjuistheden over het wellness-plan en over de partijen die het plan vormen. Geïnteresseerde Amelanders worden – al dan niet met opzet – verkeerd ingelicht door de Waakvlam. Via deze reactie willen wij, Kontour en Westcord, de belangrijkste misvattingen rechtzetten. Ook roepen wij de Waakvlam op om af te stappen van de huidige manier van communiceren – in zowel vorm als inhoud.

Schadeclaim

Martin Oud en Suzanna Twickler schrijven in de brief d.d. 1 mei 2017 aan de gemeenteraad o.a. dat Kontour en Westcord richting de Amelandse politiek hebben gedreigd met een schadeclaim indien er tegen het wellness-plan wordt gestemd. De Waakvlam roept de gemeenteraad daarbij op om de rug recht te houden en zich niet onder druk te laten zetten om af te stappen van vastgestelde regels en beleid.

Als planvormers nemen wij deze onjuiste beschuldiging hoog op. Voor de goede orde: Wij hebben nog nooit met de Amelander politiek over schadeclaims of juridische stappen in enige andere vorm gesproken.

Wij betreuren de werkwijze van Martin Oud, Suzanna Twickler en Frank Hulsebos. In de afgelopen periode hebben zij een aantal malen geprobeerd om met eigenaardige en onjuiste claims het project in een kwaad daglicht te stellen.

Naast bovenstaande stelling inzake de veronderstelde schadeclaim zijn ook foute uitspraken gedaan over o.a. de maatvoering van de bebouwing, het aantal m2 wellness, alsmede de uitkomsten van gesprekken die wij met hen hebben gevoerd.

Amelander karakter

In de brief wordt genoemd dat projectontwikkelaar Kontour op Ameland een groot investeringsplan heeft dat een bedreiging vormt voor het karakter van het eiland. Onze reactie is dat Kontour helemaal geen investeringsplan voor Ameland heeft. Net als elders in Nederland, worden ontwikkelkansen wel altijd overwogen. Tot op heden was het voor geen enkel gerealiseerd project nodig om af te wijken van bestaande ruimtelijke kaders.

Ook de vergelijking van Ameland met Sylt in dit verband klopt niet. Dit alleen al vanwege het gegeven dat Nederland het strikte onderscheid kent tussen een woonbestemming en een recreatieve bestemming: op Ameland geldt het systeem van bedrijfsmatige exploitatie, waardoor recreatieve bestemmingen altijd ten behoeve van het toerisme verhuurd moeten worden. De in de brief gevreesde uitponding met permanente bewoning als gevolg is daardoor niet mogelijk. Aan dit belangrijke gegeven wordt steeds door de Waakvlam voorbijgegaan.

Ten aanzien van het wellness-project geldt overigens dat het niet gaat om een nieuwe ontwikkeling, maar om de herontwikkeling van een oud, vervallen zwembad. Daarnaast wordt er niet massaal of on-Amelands gebouwd, maar is er juist met zorgvuldigheid voor gezorgd dat de plannen passen binnen de kaders die voor bouw op Ameland zijn vastgesteld, binnen het Amelander karakter past en rekening houdt met de wensen van Amelanders. Ook is het plan zo aangepast dat de Molenweg intact blijft, het terrein toegankelijk wordt voor iedereen (de hekken verdwijnen) en er fors geïnvesteerd wordt in zowel een natuurlijk duinlandschap als het opknappen van het bestaande hotel.

Toerisme

De Waakvlam probeert een beeld te schetsen van een groot aantal tegenstanders voor het wellness-plan. Wij spreken juist veel mensen die blij zijn met de komst van de wellness, een project dat het toeristische aanbod op het eiland versterkt en veel kansen voor Amelander ondernemers biedt. Daar horen ook veel (hotel)ondernemers bij, die vinden dat de komst van een unieke attractie in het hoogste toeristische segment de aantrekkingskracht van Ameland op toeristen vergroot, zonder dat er wordt geconcurreerd met het huidige hotelaanbod. De investering in het Amelander toerisme kost de Amelander ondernemer niets, maar levert wel veel voor hen op. Immers, gasten van alle hotels kunnen straks gebruik maken van de wellness-voorzieningen. De steun, die duidelijk hoorbaar was bij de informatieavond en open dagen die in 2017 zijn georganiseerd, komt bovendien van ondernemers in andere sectoren, die samenwerkingskansen zien.

Tot slot

In het kader van goede informatievoorziening aan geïnteresseerde Amelanders en de Amelander politiek, sturen wij binnenkort ook een volledige reactie aan de Amelandse gemeenteraad. Die brief zal openbaar zijn en wij zullen hem voor de volledigheid ook op onze Facebookpagina plaatsen: https://www.facebook.com/WellnessAmeland .

Met vriendelijke groet,

Namens Westcord Hotels en Kontour Vastgoed

Hielke Tillema

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *