Ingezonden: PvdA Ameland verslagen?

HOLLUM – PvdA afdeling Ameland beschouwt de positie van de partij in het gemeentebestuur van Ameland. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

PvdA Ameland verslagen?

Onlangs kwam een einde aan 75 jaar aanwezigheid van de sociaaldemocraten in de raad van de gemeente Ameland.

Het PvdA raadslid wilde niet meer deel uitmaken van de met Ameland1 gevormde coalitie en botste daarmee met haar achterban.

Het raadslid bleef echter op haar standpunt staan, waarop de PvdA afdeling Ameland het raadslid vroeg haar zetel terug te geven aan de partij. Hieraan wenste ze geen gehoor te geven en besloot op eigen titel verder te gaan, dit tegen alle geldende partijafspraken in.

Dat democratisch gekozen personen hun eigen weg gaan, komt vaker voor en is in onze ogen een vervuiling van diezelfde democratie. Je hebt jezelf kandidaat gesteld voor een partij met een programma, maakt hierover afspraken met die partij en stelt jezelf in dienst van die partij en de mensen die je hebben gekozen. Door alleen verder te gaan schend je gemaakte afspraken, minacht je degene die op je hebben gestemd en kies je voor jezelf. Via een aanpassing van de wet zou dergelijk rebels optreden verboden moeten worden.

Hoe nu verder? In 2022 vinden er weer raadsverkiezingen plaats, we zullen alle zeilen bijzetten om het verloren gegane terrein te heroveren en ervoor te zorgen dat de PvdA weer als een betrouwbare partner in de raad van de gemeente Ameland vertegenwoordigd is. De teleurstelling bij onze trouwe kiezers is begrijpelijk, maar we zullen het in ons gestelde jarenlange vertrouwen niet beschamen!

PvdA afdeling Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *