Ingezonden – Politiek en zorg op Ameland

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. In het uiterste geval kunnen de stukken geplaatst worden zonder dat de naam er bij wordt vermeld.

Politiek en zorg op Ameland

In de verkiezingsbeloften van alle deelnemende partijen stond de ouderenzorg hoog op de agenda. Nadat de coalitie van Ameland 82, CDA en VVD gevormd was, kwam dit onderwerp aan de orde tijdens een raadsvergadering. Alle partijen zouden zich hiervoor sterk maken en de schouders eronder zetten. Een Amelander coöperatie had ieders voorkeur. Elk particulier initiatief kon rekenen op steun. Inmiddels was de fractievoorzitter van de oppositiepartij Algemeen Belang Ameland benaderd door een deskundige van het UMCG, Sonja Haan. Deze kende Ameland goed, maakte zich zorgen over de ouderenzorg in de toekomst en had wel een idee over deze zorg op het eiland. Dit was in maart vorig jaar, dus ruim voordat Pasana failliet ging. Er werd – op persoonlijke titel – een zorgplan door hen beide gemaakt en een coöperatie in oprichting gevormd. Na een lange periode van stilte van de zijde van het college en de coalitiepartijen deed deze fractievoorzitter in een commissievergadering melding van zijn initiatief op persoonlijke titel. Dit werd hem niet in dank afgenomen door de coalitiepartijen. Een zorgplan moest boven de politieke partijen staan en geen speelbal worden van de politiek. We hadden een speciale wethouder voor de zorg etc. Aan de term "op persoonlijke titel" werd totaal voorbij gegaan. Men kijkt alleen maar naar de persoon en deze persoon wordt niet gepruimd (te veel kennis van zaken??).

En toen ging Pasana failliet. Om de bevolking, speciaal het personeel van De Stelp, toch van dit plan in kennis te stellen werd een avond belegd waar iedereen welkom was. Er werden gesprekken gevoerd met de wethouder zorg en haar ambtenaren waarin het plan werd toegelicht. Het plan werd door de leden van het college plan ABA genoemd, want het was toch dezelfde persoon als de fractievoorzitter? Inmiddels had de gemeente een goede visie op ouderenzorg ontwikkeld. Vervolgens werd bekend dat er ook anderen bezig waren met een plan voor ouderenzorg en na ampel beraad werden alle 3 plannen in elkaar geschoven, de zorgcoöperatie Ameland (ZCA) opgericht en een gezamenlijk plan gepresenteerd naar de curator. Mede om het plan buiten de politiek te houden werd Gerard Metz woordvoerder. Weer overleg met de wethouder en verzocht dit plan te omarmen, te ondersteunen en uit te dragen. Dat werd geweigerd. Wel paste het in de visie van het college maar verder wilde ze niet gaan. Ook vanuit de raad geen opmerkingen of reacties op dit plan.

Toen bekend werd dat de Zorgcoöperatie Ameland bij de curator is afgevallen om De Stelp over te nemen komen de coalitiepartijen in het geweer. Ze nodigen de nieuwe eigenaren uit om hun plannen in een raadsvergadering toe te lichten. Kijk toch eens hoe actief wij zijn en hoe wij, na maanden afwachten en mediastilte zorg hebben voor onze ouderen. Nu is het ineens wel een politiek item geworden. De nieuwe eigenaren hebben aangegeven om samen te werken, het plan van de Zorg Coöperatie Ameland over te nemen en – voor zover mogelijk – uit te voeren. Kunnen de coalitiepartijen in de raadsbijeenkomst  luisteren naar hetgeen de fractievoorzitter van Algemeen Belang Ameland het afgelopen jaar allemaal voor elkaar heeft gekregen. Wat mij het meeste stoort is dat dit college en hun partijen wel samenwerken met de Amelander Energie Coöperatie en 2.5 miljoen euro in een zonnepark willen investeren, maar niks hebben gedaan om de Zorg Coöperatie Ameland te ondersteunen. 

Cor Dokter

Hollum

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *