Ingezonden – Peuterspeelzaal op Ameland

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Lida Griever, leidinggevende bij Sociaal Cultureel Werk Ameland reageert op de uitkomsten van het onderzoek naar gebruik peuterspeelzaal in Friesland en op Ameland.

Peuterspeelzaal op Ameland

Ik wil graag even reageren op een artikel over weinig peuters naar de peuteropvang, conclusies die worden getrokken uit het het onderzoek van het FSP.  Graag wijs ik op het feit dat de cijfers over 2017 gaan, op basis van aangevraagde toeslag voor kinderopvang. De peuterspeelzalen op Ameland kregen toen nog een directe subsidie van de gemeente, waardoor het niet meegenomen is in de cijfers van het FSP.  Ouders betaalden toen een contributie van €45,- per maand. Het bereik was, is gebleken uit onderzoek van bureau Sardes, 95%. Dat zijn hele andere cijfers. Er gaan juist gelukkig veel kinderen naar de Peuterspeelzaal! 

De wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen is 1 januari 2018 van kracht gegaan en ook Ameland werkt nu volgens deze wet. De meeste Friese gemeenten deden dit al. Ouders vragen nu toeslag aan bij de belastingdienst, komen zij niet in aanmerking voor toeslag, dan neemt de gemeente dat gedeelte over. Ouders betalen naar inkomen, waardoor zeker de lage inkomens nu een stuk voordeliger uit zijn. De peuterspeelzalen zijn daarmee in 2018 'kindcentra' geworden. De gemeente Ameland en 't Wantij en SCW Ameland, de aanbieders van peuteropvang, werken nauw samen om de kwaliteit van de voorschoolse voorziening hoog te houden en waar mogelijk te verbeteren. Dat verdienen alle peuters op Ameland! 

Resumé, er gaan gelukkig heel veel kinderen naar de peuteropvang! 

Lida Griever

SCW Ameland

mede namens de collega's van 't Wantij

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *