Ingezonden – OPP verworden tot achterkamertjespolitiek

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

Bevindingen Open Plan Proces is verworden tot achterkamertjespolitiek

De afgelopen jaren is er en wordt er nog steeds veel gesproken en gediscussieerd over de problematiek omtrent de veerverbinding Ameland – Holwerd vice versa. Dit omdat er sprake is van dagelijkse vertragingen van de veerboot en het feit dat WPD zich niet kan houden aan de dienstregeling die zij heeft aangenomen in de concessie. Waar het de Amelanders, en ik neem aan ook de gasten, om gaat is dat er een betrouwbare en betaalbare overtocht is. Dat wil zeggen een dienstregeling die wordt uitgevoerd tegen een betaalbare prijs.

Als gevolg van alle discussies en de politieke druk begon de discussie om oplossingen te vinden vervolgens zo mooi in oktober 2015, althans zo leek het. Op dat moment is het Open Plan Proces (OPP) veerverbinding Ameland – Holwerd gestart door een onafhankelijke procesbegeleider. Deze procesbegeleider is niet de eerste de beste en daarom zijn de verwachtingen hoog. In het proces nemen een aantal personen namens een aantal partijen deel, namelijk WPD, de gemeente Ameland en RWS. Er zijn ook diverse interviews gehouden, waaronder met oud schipper/ kapitein/ machinist van WPD en RWS.

Een jaar later, eind november 2016, komt de procesbegeleider met een advies voor de korte, middellange en lange termijn oplossingen. Het betreft een 5-tal maatregelen. Zonder inhoudelijk in te gaan op het advies, constateer ik dat het advies onvoldoende antwoord geeft op de problemen die er zijn en van oplossingen is derhalve ook geen sprake. Volgens een oud Nederlands gezegde wordt “de kool en de geit gespaard” en is er sprake van “pappen en nathouden”. Met dit soort adviezen schieten Amelanders en gasten niets op, temeer omdat er een jaar voorbij is en er tienduizenden euro’s zijn besteed aan praatcircuits en onderzoeken.

Het advies te hebben gelezen valt mij op dat bij alle scenario’s als uitgangspunt wordt gehanteerd wat de oplossingen zowel bedrijfseconomisch en financieel betekenen voor WPD en zo ook voor de economie op Ameland. Wat mij opvalt is dat in het advies op geen enkele wijze rekening is gehouden met het feit dat wij leven in het Waddengebied, waarbij er sprake is van getijdenbeweging (eb en vloed). Als je ziet welke partijen in het proces zijn betrokken is dit niet vreemd maar het draagt op geen enkele wijze bij aan adequate oplossingen van de echte problemen, namelijk een BETROUWBARE EN BETAALBARE overtocht!

Wat mij betreft is het Open Plan Proces een farce en riekt het, gelet op de deelnemende partijen, op achterkamertjespolitiek. Hierin word ik gesterkt door het feit dat WPD een flyer heeft verspreid al tijdens het bekend worden van het advies en de burgemeester namens de gemeente Ameland daags na het advies een brief aan de minister heeft gestuurd. Is de gemeente de gemeenteraad hierin gekend?

Het roer moet om. De echte oplossingen voor de korte termijn zijn bekend!

Een 1,5 uursdienstregeling, naast de twee huidige boten een kleinere en snellere boot met eventueel mogelijkheden voor een tiental auto’ s. Voor de middellange termijn is de oplossing een Eigen Amelander Veerdienst.

Jaap Bruin, Badweg 11 Hollum

– PA: de foto's zijn van een anoniem huis aan huis bezorgde flyer over het OPP – 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *