Ingezonden – Nieuwe zomer, nieuw geluid?

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Anonieme en onfatsoenlijke inzendingen worden niet geplaatst.

Een nieuwe zomer, een nieuw geluid……?

Nu de eerste kruitdampen na de Collegevorming zijn opgetrokken, worden de eerste contouren van het Coalitiebeleid ook duidelijk:

Er is bij meerderheid een Voorjaarsnota vastgesteld met allereerst sluitende posten, maar ook flinke belastingverhogingen.

Daarnaast een lijst met fikse investeringen waarvan je jezelf moet afvragen of deze wel realistisch zijn omdat bijv. nog steeds onduidelijk is wat de decentralisatie van het Sociale Domein ons gaat kosten…

Ook is duidelijk geworden dat door de gemeente vastgestelde beleidsplannen sprookjes blijken te zijn. Bij de behandeling van de bestemmingsplannen Buren en Nes en een wijzigingsverzoek voor bestemmingsplan Hollum, bleek  dat o.a. gemaakte bestuurlijke afspraken tussen gemeente en Provincie geen basis meer zijn maar dat individuele verzoeken zonder slag of stoot ingewilligd worden met als motivatie: We hebben de situatie even bekeken en voor ons is er geen reden om het verzoek te weigeren. Onderliggende overwegingen en afspraken met de Provincie worden achteloos terzijde geschoven.

Je zal maar ambtenaar zijn in zo’n gemeente, het formuleren van adviezen gebaseerd op vastgesteld beleid doet niet meer ter zake, alleen het individuele belang telt!

Een ander punt dat financiële gevolgen zal hebben, zijn de plannen voor reconstructie van de weg tussen Hollum en Nes. In het gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan is destijds gekozen om de Verbindingsweg aan te merken als 80 km weg. Uit een onderzoek blijkt nu dat er nogal wat aanpassingen moeten worden gedaan om de weg aan de eisen te laten voldoen die bij 80 km weg thuishoren, zoals bijvoorbeeld een verbreding van de weg. Dit brengt natuurlijk weer extra kosten met zich mee.

Uit het onderzoek blijkt verder dat als je de weg in de 60 km categorie indeelt, de kosten met enkele tonnen weet te drukken. 60 km of 80 km, tussen Hollum en Nes scheelt het in tijd minder dan 5 minuten, 60 is goedkoper, maar meer nog, veiliger en duurzamer!  Een keuze voor 60 km zou dus gelet op deze aspecten niet zo moeilijk moeten zijn… maar nee zoals het nu lijkt is er een fikse meerderheid voor de 80 km, tel uit je winst!

Zoals u ziet maak ik me zorgen om de toekomst; wordt vastgehouden aan bestuurlijke afspraken, beschamen we het vertrouwen van de kiezer niet en bovenal blijven we een financieel gezonde gemeente met onontkoombare doch reële lastenverhogingen, de tijd zal het leren!

Het zomerreces loopt teneinde, het kon nog wel eens een lange hete nazomer of kille winter gaan worden…

Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *