Ingezonden – Motie Veilige Wadden

BALLUM –  Ingezonden briefschijver Tonnie Overdiep is stomverbaasd over de stemming in de gemeenteraad van Ameland. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Ingezonden – Motie Veilige Wadden

Afgelopen maandag was een motie van het CDA en de PvdA aan de orde. De motie was een verlengstuk van een door de voltallige Raad van Texel aangenomen motie. De motie spreekt zich uit tegen het verlenen van vergunningen voor olie/gas boringen en winning in de Wadden- en Noordzee. Daarnaast riep de motie van Texel ook de andere gemeenten in het Nederlands/Duits en Deens Waddengebied op de motie te ondertekenen.

Naast de indieners konden ook A’82, VVD en de fractie Oud zich vinden in de motie.

Tot mijn stomme verbazing stemden A1 en ABA tegen de motie terwijl men het wel eens was met de inhoud van de motie! Als beweegreden gaf men op dat het op dit moment niet verstandig is je uit te spreken tegen het winnen van fossiele brandstoffen nu er een tekort dreigt……

Indien er op dit moment vergunningen verleend zouden worden dan zou er pas over vijf of zes jaar daadwerkelijk olie of gas gewonnen kunnen worden, het huidige tekort wordt hierdoor dus niet opgelost. De motivatie is dus een drogreden.

Daarnaast gaven de twee partijen aan dat olie/gaswinning niet een beslissingsbevoegdheid van de gemeente is. Natuurlijk niet, maar je mag toch wel bij Den Haag kenbaar maken dat je het niet eens bent met hun besluitvorming!

De opstelling van ABA en A1 komt tweeslachtig over en getuigt van weinig respect voor het kostbare Noordzee en Waddengebied.

Tot slot nog een kanttekening: de gemeenteraden van de Waddeneilanden zijn vorige week voor de onderlinge samenwerking op Texel bij elkaar geweest, ABA en A1 hebben daar zeker de boot gemist…….

Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *