Ingezonden – Molenweg 1 deel 2

HOLLUM – Omwonenden van de Molenweg in Nes plaatsen een hulpkreet. De gemeente en Tonnie Overdiep reageren. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Molenweg 1 deel 2

De omwonenden van de Molenweg in Nes maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen rond de huidige fysiopraktijk.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Nes in 2014 is op initiatief van en door de toenmalige Collegepartijen CDA, A’82 en de VVD een amendement aangenomen waardoor er op het perceel Molenweg 1 een wijzigingsbevoegdheid kwam te liggen. Deze wijzigingsbevoegdheid bood de eigenaar van het perceel de mogelijkheid om bij verplaatsing van de fysiopraktijk naar elders, een bestemming op het perceel te verkrijgen voor hotel/ pension.

Nu er sprake is van verplaatsing van de fysiopraktijk is het huidige college gehouden aan de gemaakte afspraak in 2014. Zou men dit niet doen dan zou de gemeente als onbetrouwbaar bestuurder te boek komen staan met alle juridische en financiële gevolgen van dien.

Ik kan me de ongerustheid van de omwonenden best voorstellen en weet dat het college ook heeft geprobeerd de huidige eigenaar over te halen om geen gebruik te maken van de nieuwe bestemming en het gebouw aan te wenden voor een woonbestemming. De eigenaar heeft hier niet voor gekozen, waarschijnlijk mede ingegeven door het feit dat een perceel met hotel/ pension bestemming financieel aantrekkelijker is, niets menselijks is mij vreemd….

De omwonenden vragen nu aan de gemeente om het perceel te kopen en er wooneenheden in te realiseren voor starters. Een mooi idee maar hieraan hangt natuurlijk wel een prijskaartje. De eigenaar zal voor het volle pond gaan waardoor de exploitatieopzet van de te realiseren woningen danig wordt belast. Hoge huren zullen het gevolg zijn en dat is iets wat we niet willen hebben bij starterswoningen.

De gemeente is momenteel bezig met plannen zoals het realiseren van een nieuwe Stelp, het verkrijgen van bouwgrond voor de bouw van sociale huurwoningen en de bouw daarvan. Projecten die vele miljoenen gaan kosten, maar wel noodzakelijk zijn. En omdat je een euro maar één keer kan uitgeven, ben je dus genoodzaakt om keuzes te maken, keuzes waarmee je jammer genoeg niet iedereen blij kunt maken!

Nes,

Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *