Ingezonden – Meer bier op het strand

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. Tonnie Overdiep houdt zijn hart vast vanwege de bierontwikkelingen op het strand.

Meer bier op het strand!

Vooruitlopend op de evaluatie van het Horecabeleidsplan wil het College de Outdoorbedrijven op het activiteitenstrand bij het Westerpad een ruimere horecavergunning geven. De motivering is dat de huidige ondergeschikte horecavergunning moeilijk te handhaven is voor vergunningverlener én vergunninghouder…..

Het lijkt er dus op als er op Ameland niet gehandhaafd kan worden er maar een ruimere vergunning moet komen, hoe liberaal kan je zijn nietwaar?

In 2016 is er eindelijk een Strandnota vastgesteld waarin werd afgesproken geen verdere bebouwing op het strand toe te staan dan de 4 permanente strandpaviljoens; de Amelander kust moest niet besmet worden met allerlei verstorende elementen zoals bijvoorbeeld langs de Zeeuwse en Hollandse kust gebeurt. Een uitzondering werd gemaakt voor het clubgebouw van de Catclub op Zuidwest, de 2 Outdoorbedrijven en het clubgebouw van de Amelander kiteclub bij het Westerpad. In deze Strandnota werd ook afgesproken dat de beide Outdoorbedrijven een ondergeschikte horecavergunning kregen, de sportbeoefening moest voorop staan. Er werd toen ook gesteld dat een ruimere horecavergunning een aanzuigende werking zou hebben met alle gevolgen van dien. De infrastructuur van het Westerpad is niet toereikend, het ontbreken van parkeergelegenheid en last but not least het verstoren van de rust en ruimte in het gebied.

De nieuwe politiek op Ameland ziet het toch anders, voortschrijdend inzicht wordt dat ook wel eens genoemd. In het Coalitieakkoord wordt met geen woord gerept over het aanpassen van Horecabeleid en Strandnota, wel dat economische visies nadrukkelijk worden geschreven vanuit het belang van de gehele gemeenschap op de langere termijn. Ook moet er een juiste balans worden gevonden tussen economisch gewin en leefbaarheid (mens en natuur). Mooie woorden, maar de praktijk blijkt een stuk weerbarstiger te zijn, ik hou mijn hart vast…..

Nes, Tonnie Overdiep

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *