Ingezonden – Marker Wadden

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. In het uiterste geval kunnen de stukken geplaatst worden zonder dat de naam er bij wordt vermeld.

Onderstaande brief werd door scribent naar Natuurmonumenten verzonden en is gericht aan de intiatiefnemers van de Marker Wadden in het Markermeer.

Beste mensen,

Mijn complimenten voor de aanleg van deze eilanden in Het Markermeer.

Maar ik heb de vraag over de naam keuze.

Waarom is gekozen voor de Marker Wadden?

Zelf vind ik dit geen goede keuze.

Redenen hiervoor zijn tweeledig.

A. Het kan verwarring scheppen t.a.v. ons Waddengebied en de Waddeneilanden.

Mijn familie op Ameland gaf deze terechte opmerking ter overweging.

B. De vroegere Zuiderzee, IJsselmeer en nu Markermeer is geen Wadddengebied.

Zoals u ook wellicht weet is een Waddengebied een dynamisch geheel met als belangrijkste kenmerk de invloed van de getijden.

De eilanden daarin zijn een soort gebroken schoorwallen op de grens van diepere zee (bij ons de Noordzee) en de wisselende droogvallende binnenzee bij ons de Waddenzee.

Deze criteria gelden niet voor het Markermeer, c.q. de Marker Wadden.

Volgens mij zou een betere naamgeving zijn, uitgaande van het verleden, het vroegere Flevomeer; Lacus Flevo zoals de Romeinen het al noemden.

Uitgaande van de morfologie, een eilanden reeks, welke wij ook een Archipel noemen.

Kom ik op de naam Flevo Archipel.

Helaas is mijn commentaar denkelijk te laat, ik span het paard achter de wagen.

Maar neem mijn opmerking toch even mee. Wellicht kunt er toch iets mee doen.

Met vriendelijke groet

Marten de la Vieter

(gepensioneerd docent aardrijkskunde)

⇒ lees hier meer over de Marker Wadden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *