Ingezonden – Leefbaarheid en Rabobankgebouw

NES –  Ingezonden briefschijver Dorpsbelang Nes is verbaasd over berichtgeving rond het Rabobanbkgebouw in Nes en stelt een aantal vragen aan de gemeente. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Ingezonden – Leefbaarheid en Rabobankgebouw

In de Leeuwarder Courant verschenen de laatste dagen een aantal berichten over het vestigen van een boetiekhotel in het voormalige gebouw van de Rabobank in ons dorp. Ook werd gesproken over tijdelijke huisvesting van seizoenwerkers voor de horeca in dit gebouw.

Als Dorpsbelang hebben we met stijgende verbazing kennis genomen van deze ontwikkelingen. Op de onlangs gehouden bewonersavond over onder andere het nieuwe Horecabeleidsplan werd duidelijk dat er geen uitbreiding van horeca in Nes zou plaatsvinden.

De leefbaarheid in ons dorp is de laatste tijd behoorlijk onder druk komen te staan, door uitbreiding van horeca zal dit alleen maar toenemen, een constatering die wij als Dorpsbelang onderschrijven.

Het tijdelijk huisvesten van seizoenwerkers middenin het dorp roept ook vraagtekens op. Zoals we in eerdere overleggen al hebben aangegeven hebben deze mensen natuurlijk recht op een dak boven hun hoofd, maar je moet je afvragen of het centrum van Nes hiervoor een geschikte plek is gelet op het levensritme van deze mensen. We moeten niet vergeten dat er ook nog steeds mensen gewoon wonen in het centrum.

Het gebouw zou door de initiatiefnemer omgetoverd worden van het lelijkste naar het mooiste gebouw in Nes. Een loffelijk streven, maar een hotel is daarvoor niet nodig, een winkel met daarboven woningen voor starters, is wat ons betreft een mooiere uitdaging…..  

Indien de berichtgeving in de LC klopt, hebben we de volgende vragen:

1. Vindt u ook dat het realiseren van een nieuw hotel in Nes niet past in het nieuwe Horecabeleidsplan?

2. Zal een nieuw hotel en/of tijdelijke huisvesting van seizoenwerkers bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp?

3. Onlangs hebben we als gezamenlijke Dorpsbelangen een gesprek met de burgemeester en secretaris gehad over het verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en de Dorpsbelangen. Vindt u ook niet dat de onlangs ontstane commotie in Buren en de ontwikkelingen rondom de voormalige Rabobank in Nes afbreuk doen aan de uitgesproken goede voornemens? 

4. Moeten ontwikkelingen die van invloed zijn op het woongenot van bewoners niet allereerst besproken worden met de directe omgeving?

Nes, bestuur Dorpsbelang Nes

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *