Ingezonden – Kwestie voormalig gemeentehuis in Nes

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. Inzendingen die anoniem worden gestuurd worden niet geplaatst. In het uiterste geval kunnen de stukken geplaatst worden zonder dat de naam er bij wordt vermeld.

Kwestie voormalig gemeentehuis in Nes

Toen ik gisteravond thuis kwam van de raadsvergadering had ik al mail over de kwestie van het voormalig gemeentehuis in Nes, en ook nu komen er steeds meer vragen.

Vandaar dat ik behoefte heb en ook de noodzaak zie om één en ander toe te lichten.

Tien jaar terug heeft de Gemeente Ameland het voormalig gemeentehuis verhuurd aan mevrouw Nagtegael , goudsmid – edelsmid van beroep en zij is daar een galerie en atelier beneden in begonnen, met een woonfunctie boven.

Ze is bovendien gekozen uit vele liefhebbers die het pand wilden huren, omdat men haar bedrijf zag als toegevoegde waarde aan het bestaande ondernemers-bestand op Ameland.

Het contract tussen Gemeente en haar zegt dat ze het pand niet voor andere doeleinden mag gebruiken dan datgene wat ze nu doet.

Bovendien staat er in, dat de Gemeente het pand mag opeisen als ze aan kunnen tonen dat het nodig is voor  “dringend eigen gebruik”.

Dus mevrouw Nagtegael mag er geen nachtclub, grand café of wat al niet meer in beginnen en bovendien kan het contract na 5 jaar met wederzijds goedvinden opgezegd worden. Dat opzeggen is dus ook gebeurd 5 jaar terug, en ook toen is er een gerechtelijke procedure gestart tegen mevrouw Nagtegael, wat door haar gewonnen werd omdat de Gemeente dringend eigen gebruik niet aan kon tonen.

Daarom is al op 1 februari 2011! besloten (zo blijkt uit de besluitenlijst van het College) dat er een procedure opgestart moet worden om de huur dan per 1 september 2015 op te zeggen !

Dringend eigen gebruik t.b.v. de Waddencampus was toen nog helemaal niet aan de orde!

Afgelopen zaterdag is er met spoed een memo richting Raadsleden gegaan:

“Waddencampus Ameland, visie en locatie”, acht A4-tjes en alhoewel vrijwel iedereen wel het nut inziet van een dergelijk soort studiecentrum, is daarmee nog niet aangetoond dat iets dergelijks nou perse in het pand moet dat mevrouw Nagtegael huurt.

Zo staan er diverse argumenten in het stuk die kant nog wal raken en daarmee wordt aantoond dat dit stuk echt als “paniekvoetbal“ geschreven is, mede om de Gemeenteraad niet in te laten stemmen met de motie van ABA.

Ik citeer:

Het uitgangspunt is dat het pand huur oplevert voor de Gemeente!

Wel, dat doet het nu wel, maar door wie wordt er huur betaald als er straks een “Waddencampus” in gehuisvest is, wie en wat is dat?

Er is geen kostenbegroting van de Waddencampus!

Mensen van de wal zouden veiligheid als probleem kunnen beleven, vandaar dat een afgelegen locatie, waar geen goede verlichting is een probleem zou kunnen zijn.

Het natuurcentrum (bij de bouw “kennis en innovatiecentrum”) en volgens mij een perfecte plek voor iets dergelijks, valt dan af omdat het een afgelegen onveilige locatie is?

De vele hotels in de buurt zijn vast niet blij met een dergelijke kwalificatie.

Ik denk dat het natuurcentrum wat meer activiteiten goed kan gebruiken voor hun exploitatie.

Maar er zijn meer locaties die én gemakkelijk te bereiken zijn én parkeerplekken hebben.

In het stuk staat nl. ook een passage dat het pand goed bereikbaar moet zijn en juist  dat is als één van de weinige plekken niet het geval bij het oude gemeentehuis.

Naar mijn idee een gemiste kans van de Gemeenteraad om niet een inhoudelijke discussie aan te gaan over deze memo, die daar alle aanleiding toe gaf.

Alleen de VVD had een paar opmerkingen, maar ook zij vonden de memo kennelijk afdoende en duidelijk genoeg om het College niet tot de orde te roepen, en wachten, evenals het CDA, de uitspraak van de rechter af.

Alsof daarmee de kous af is. Ik denk het niet, mevrouw Nagtegael zal wel in beroep moeten gaan bij een negatieve uitslag voor haar, en dat zal het College ook wel doen, alleen kan het College op kosten van de gemeenschap verder procederen en zij zal het zelf moeten betalen.

Er is door haar dan ook, mede op verzoek van de Gemeentevertegenwoordigster ter zitting, aangeboden om het pand te kopen i.v.m. de hoge proceskosten.

Jammer dat we als Gemeente Ameland zo met onze burgers c.q. ondernemers omgaan en niet mee willen denken aan andere oplossingen.

En het is niet noodzakelijk, omdat het een bevoegdheid is van het College, maar een dergelijk belangrijk besluit zou op zijn minst vooraf ter kennisname aan de Raad gemeld kunnen worden, zodat we het niet van “de straat” hoeven te horen.

Jan B. Wijnberg

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *