Ingezonden – Kwadrant presenteert visie

HOLLUM – De werkgroep 'De Stelp op De Stelp' maakt zich zorgen over hoe Ameland ge¨^nformeerd wordt over De nieuwe Stelp. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Kwadrant presenteert visie op de ouderenzorg op Ameland

De afgelopen week viel de woonzorgvisie van Kwadrant op de Amelander deurmat: “De nieuwe Stelp: een leven lang op Ameland”.

Op 14 november jl. werd deze visie al aan het college gepresenteerd en een maand later, op 18 december jl., aan de gemeenteraad in een besloten bijeenkomst.

In de tussenliggende periode, te weten op 25 november jl., heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om nog eens indringend te onderzoeken of gefaseerd bouwen op de huidige locatie gerealiseerd kan worden, rekening houdend met allerlei van belang zijnde aspecten. Dit als reactie op de petitie van de werkgroep ‘De Stelp op de Stelp’, ondertekend door bijna 1000 inwoners van Ameland.

Dat de folder van de KwadrantGroep juist nu, in deze onderzoeksperiode is verspreid, roept vragen op. Heeft het elkaar gekruist en was de folder al bij de drukker toen op 25 november de motie werd ingediend en aangenomen? Of loopt Kwadrant op de troepen vooruit en heeft men geen boodschap aan Amelander onderzoek en discussie?

Kwadrant uit zich in de folder nogal stellig over de locatiekeuze en het zou gelezen kunnen worden als een finaal besluit. De werkgroep ‘De Stelp op de Stelp’ heeft navraag gedaan over hoe dit begrepen moet worden. De inhoud van de folder blijkt uitsluitend te gaan om de visie van de Kwadrantgroep. Heel belangrijk, maar wel anders dan de suggestie die ervan uitgaat. Burgers kunnen erdoor op het verkeerde been worden gezet. De gemeente is momenteel nog bezig met de uitvoering van het onderzoek, waar in de motie van de raad om is gevraagd. Het resultaat zal in maart aan de gemeenteraad worden aangeboden en behandeld. Het is de gemeente die gaat over de ruimtelijke ordening en de bouw en het is dan ook de gemeenteraad die daarover beslist.

Waar in deze folder niet over gesproken wordt is het Programma van Eisen, waarmee een architect uiteindelijk aan de slag kan. Zonder dat Programma van Eisen is er geen inzicht mogelijk in de randvoorwaarden waarbinnen het project ontwikkeld moet worden en kan er geen raming van kosten worden gemaakt. Informatie die beschikbaar dient te zijn voor de gemeenteraad om een verantwoord besluit te kunnen nemen.

De werkgroep hoopt en wenst dat die informatie in maart wel beschikbaar is. Zo niet, dan wordt het erg zorgelijk allemaal.

Werkgroep ‘De Stelp op de Stelp’

Theo Dokter, Elisa de Jong, Jurjan de Vries, Eveline Stuffers, Jaap Bruin, Jacoba Bruin, Roelf Korvemaker, Gerrit Visser en Henriëtte Visser-de Boer.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *