Ingezonden – KleurKeur

HOLLUM –Theo Kiewiet pleit voor meer biodiversiteit in het openbaar groen. Hij wil een brief sturen aan het gemeentebestuur en zoekt mensen die hem daarin steunen en de brief met hem willen ondertekenen onder het mom: meer namen is meer gewicht. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

KleurKeur

".. februari 2021

Aan het College en de gemeenteraad van Gemeente Ameland

Betreft: Kleurkeur, meer biodiversiteit in het openbaar groen

Geacht college, geachte raadsleden,

Er is de laatste tijd veel aandacht voor biodiversiteit en dat is niet voor niets. We zien dat overal de natuur, de planten en dieren onder druk staan. Veel insecten gaan sterk achteruit en deze vormen een belangrijke basis voor ons hele ecosysteem.

Ook in onze gemeente speelt dit, maar daar kunnen we samen wat aan doen!

Als we in het beheer van ons openbaar groen, groenvoorzieningen, groenstroken en bermen, rekening houden met planten en dieren, dan kunnen ze daar leefgebied vinden. Dat is belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor ons, de inwoners van en gasten van Ameland. Een natuurlijke omgeving is belangrijk voor de gezondheid van mensen en zorgt voor het opvangen van extremen die steeds meer voorkomen door de verandering van ons klimaat.

Daarom vragen we u om in het beleid vast te leggen dat in het beheer van onze openbare ruimte nadrukkelijk rekening wordt gehouden met biodiversiteit. We wijzen u graag op Kleurkeur, een certificaat dat de gemeente kan helpen om dit ook te realiseren.

Kleurkeur is een initiatief van De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. Dit keurmerk is gericht op goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Kleurkeur is bedoeld voor opdrachtgevers zoals gemeenten en ook voor opdrachtnemers, aannemers en groenbedrijven. Medewerkers worden geschoold en gezamenlijk zorgen opdrachtgever en opdrachtnemer voor bermen waar planten en dieren weer kunnen overleven.

We verzoeken u om te gaan werken met Kleurkeur in de aanbestedingen zodat u er van uit kunt gaan dat de uitvoerders garant staan voor een goed en natuurvriendelijk beheer. Dat is goed voor de biodiversiteit en ook goed voor alle inwoners van Ameland en hun gasten.

Meer informatie vindt u hier: www.vlinderstichting.nl/kleurkeur"

Vriendelijke groet,

Theo Kiewiet

Nes

Dit is de brief die Theo Kiewiet het liefst namens zoveel mogelijk mensen naar het gemeentebestuur wil sturen. Steunt u hem, geef dan de oproep meer gewicht door hem mede te ondertekenen. Doe het deze week nog. U kunt uw naam dan doorgeven aan Theo Kiewiet via zijn Facebook pagina of stuur een berichtje aan info@persbureau-ameland.nl. Dan zorgt PA dat uw naam bij Theo Kiewiet terechtkomt.

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *