Ingezonden – Kies voor De Stelp op Ameland

HOLLUM – Piet Faber maant de raad tot kiezen en verantwoording nemen. Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender.

Kies voor De Stelp op Ameland

In 1964 werd het bejaardencentrum De Stelp geopend. Dankzij een particuliere initiatief kreeg Ameland toen de beschikking over één van de modernste zorgcentra in Friesland.

In 2018, vierenvijftig jaar later, spreken de Gemeente Ameland en de KwadrantGroep af dat er nieuwbouw komt, samen met andere voorzieningen.

In 2019 ondersteunde de voltallige gemeenteraad de gebiedsvisie voor de beoogde nieuwe locatie van De Stelp. De schetsen werden door de inwoners immers kritisch maar positief ontvangen.

Oud-politicus Wim de Boer laakt de stelling dat de kosten en de overlast op de nieuwe locatie aanmerkelijk lager zijn dan die op de bestaande locatie. Hij is voorstander van nieuwbouw op de huidige locatie en krijgt bijval. Er wordt actie ondernomen en handtekeningen verzameld.

Nu, anno 2020 staat de gemeenteraad voor de keuze: Doorgaan op de ingeslagen weg, nieuwbouw op de beoogde nieuwe locatie aan de rand van het dorp, of nieuwbouw op de oude locatie. Deze keuze vraagt om daadkracht.

Ik hoop dat deze beslissing niet te lang op zich laat wachten. De KwadrantGroep wordt ongeduldig. Misschien vinden wij het normaal dat er op Ameland een goed en compleet aanbod van zorg is, echter dit is niet zo vanzelfsprekend. Men dient zicht te realiseren of de brede zorg op het eiland, zoals we die nu kennen, nog wel zo normaal is. Zij die van nabij hebben ondervonden wat het verschil is tussen “zorg aan de wal” en “zorg op Ameland”, zouden meer van zich moeten laten horen richting de door hen gekozen raadsleden. Deze raadsleden moeten zich sterk maken voor het veilig stellen van de brede zorg hier, te midden van familie en medebewoners van Ameland.

In de laatste dagen van haar leven zei mijn moeder: “ik wordt hier met liefde omringd.” Dat, terwijl het niet haar keuze was om naar De Stelp te verhuizen. Wel gaven deze woorden exact aan wat nu speelt en op de waagschaal wordt gesteld. Daarom:

Raad van Ameland, coalitie én oppositie neem uw verantwoording en kies nu.

Piet Faber

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *