Ingezonden – Juridisch wapengekletter?

NES – Tonnie Overdiep, 24 jaar lang raadslid voor de PvdA (sinds kort schaduwfractielid) en werkzaam bij Rijkswaterstaat, licht de zaak rond de veerdam toe. Hij vreest juridisch wapengekletter die de problemen rond de damwand niet zullen oplossen. Dit is zijn ingezonden brief:

“In 2004 werd door RWS  kritisch naar een aantal historisch gegroeide taken in het Waddengebied gekeken.

Voor Ameland o.a. naar het fietspad van Hollum naar ’t Oerd, gekscherend binnen RWS wel de “F1” genoemd en de duinovergangen.

Ook naar de vuurtoren, wat voor rol vervult deze en welke in de toekomst.

De gemeente wilde destijds de vuurtoren toevoegen aan het recreatieve product, sterker nog alle politieke partijen stonden hierachter.

De veerdam was in de loop der tijd naast aanlegplaats voor de veerdienst, ook thuishaven voor de eilander rondvaartboten en uitgiftepunt voor de locale fietsverhuurders geworden.

Kortom er waren nogal wat taken waar RWS vraagtekens bij plaatste.

Logisch gevolg was dat RWS naar overnemende partijen ging zoeken en terechtkwam bij de gemeente.

Als “slimmigheidje” koppelde RWS o.a. de veerdam aan de vuurtoren, de objecten konden niet los van elkaar worden overgenomen.

De vuurtoren, maar ook de plannen om de veerdam en jachthaven op te pimpen, zorgden ervoor dat de gemeente toehapte en een overdrachtovereenkomst sloot.

Een aantal politieke partijen vonden de overname van de veerdam onverantwoordelijk. Maar hoe onverantwoordelijk was de overname eigenlijk?

De gemeente kreeg een flink bedrag overgemaakt. Verder werd er voor het onderhoud van de damwanden een staffelkorting afgesproken voor 30 jaar.

In de periode van 30 jaar wordt het eventuele onderhoud aan de damwand verdeeld tussen gemeente en RWS. Mocht blijken dat na 5 jaar damwand moet worden vervangen, betaalt de gemeente 5/30 deel en RWS 25/30 deel. Hoe eerder onderhoud,  hoe groter de bijdrage van RWS. Van direct risico was dus geen sprake.

Een recentelijk uitgevoerd onderzoek gaf aan dat de damwand in slechte staat verkeerde, ook RWS was hierdoor verrast.

Deze voelde zich verantwoordelijk en deed de gemeente een aanbod om alle damwand te vervangen. Er werd alleen een kleine bijdrage gevraagd voor de damwand die in beheer en eigendom zou blijven bij de gemeente, de kades waar de Amelander rondvaartbedrijven afmeren.

Dit aanbod staat haaks op vermeende door RWS te nemen juridische stappen.

De gemeente heeft de zaak in een andere context geplaatst, het huidige college bestaat uit de partijen die ten tijde van de overdracht tegen waren. Je kunt je inderdaad blijven afvragen wat een gemeente met een object als de veerdam zou moeten, maar je moet in de discussie hierover de waarheid geen geweld aan doen en proberen via politieke motieven de Zwarte Piet bij de andere partij neer te leggen.

Daarnaast heb je ook nog zoiets als bestuurlijke verhoudingen, juridisch wapengekletter tussen overheden onderling is slecht voor het imago en zal het damwandprobleem niet oplossen.

Blijf met elkaar in gesprek, maar dan wel op basis van eerlijke argumenten.

NB: om de onderhandelingen niet te frustreren noem ik geen bedragen.”

Tonnie Overdiep  

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *