Ingezonden – JOVD is het er niet mee eens

HOLLUM – Een ingezonden mededeling, PA plaatst ze van harte om discussie op gang te brengen, verschillende visies op een zaak te laten zien en om zaken helder te krijgen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief ligt bij de afzender. De JOVD Friesland schrijft een brief over het niet verkopen van aandelen Eneco.

JOVD Friesland pleit voor verkoop Eneco aandelen

"Beste (leden van het) college van Burgemeester en Wethouders,

Beste leden van de Gemeenteraad,

Uw College heeft besloten de aandelen die uw gemeente heeft in het energiebedrijf Eneco niet te willen verkopen. U als raad neemt vanavond een beslissing hierover. Vanwege dit besluit stuur ik u allen deze brief.

De keuze van uw College om de aandelen niet te verkopen is een financieel logische keuze. Het is zo dat uw gemeente dividend krijgt (ontvangt) over de aandelen die in bezit zijn. Dit is natuurlijk fijn op de begroting, want dan heeft uw gemeente meer te besteden.

Waar ligt de taak voor de gemeente?

Het is zo dat de gemeente, zo ook de uwe, zich bezighoudt met een deel infrastructuur, een deel openbare orde en voor een heel groot deel met de zorg. Allemaal taken die tastbaar zijn en de inwoners begrijpen waarom die verantwoordelijkheid bij u als gemeente ligt. Of dit met het bezit van de aandelen in Eneco het geval is, is maar de vraag. Het is niet één van de kerntaken van een gemeente om te investeren in bedrijven. Óók niet als deze bedrijven zijn opgericht vanuit de overheid, om later commercieel te opereren. Daarmee zijn aandelen in een energiebedrijf voor een inwoner onbegrijpelijk.

Als de overweging van het behoud van de aandelen is dat er dan geen invloed meer zou zijn op het duurzaamheidsbeleid, dan zou ik u willen vragen of u dit ziet als een taak die uw gemeente op zich zou moeten nemen? Voor verduurzaming van de energievoorzieningen heeft ons land duidelijke ambities die door het rijk worden uitgevoerd.

Heeft u het idee dat het (kleine) percentage dat uw gemeente bezit veel zal uitmaken op een aandeelhoudersvergadering met commerciële partijen? De gemeente Schiermonnikoog heeft besloten om hun aandelen te verkopen vanuit de overtuiging dat hun 0,03 procent te weinig invloed kan uitvoeren op de koers van Eneco. Kortom, voor een betere energietransitie zijn we bij het rijk beter af, vanwege het wetgevende vermogen, dan via de aandelen die uw gemeente heeft in de energiesector.

Het is niet zo dat een gemeente besturen hetzelfde is als Simcity spelen. Het geld van de inwoners van Nederland, van uw gemeente, moet niet gebruikt worden om voor energieleverancier te spelen. Daar hebben wij de markt voor. De JOVD Friesland is van mening dat de Friese gemeenten zich zouden moeten focussen op hun (nieuwe) kerntaken, die wettelijk zijn vastgelegd, en niet met investeringen in de energiesector.

Ik vraag u om mijn brief op te nemen in de ingekomen stukken en het besluit van het College te herzien voor het vaststellen van uw begroting.

Met vriendelijke doch dringende groet,

Martijn Brands

Vicevoorzitter JOVD Friesland"

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *